Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/07/2022

Bến Tre: Ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường tỉnh

09/06/2021

    Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT; thực thi tốt chính sách về bảo vệ môi trường; ghi nhận tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc bảo vệ môi trường trên địa bàn, ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường tỉnh.

    Theo đó, Giải thưởng Môi trường tỉnh Bến Tre được xét trên 6 lĩnh vực: Quản lý nhà nước về BVMT; giáo dục đào tạo, truyền thông, tham vấn, phản biện, giám sát thực hiện pháp luật về BVMT; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ BVMT; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.

    Nét mới của Giải thưởng Môi trường tỉnh Bến Tre năm 2021 là xác định cụ thể tiêu chí đánh giá và thang điểm đối với tập thể, cá nhân; danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre.

    Về nguyên tắc xét tặng, việc xét tặng Giải thưởng phải thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, quy trình xét tặng theo Quy định này, đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, khách quan. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những tổ chức, cộng đồng và cá nhân có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp BVMT. Không xét tặng giải thưởng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã được trao tặng giải thưởng lần trước liền kề với cùng một nội dung, lĩnh vực. Tổ chức, cá nhân đoạt Giải thưởng môi trường tỉnh Bến Tre gần nhất sẽ được giới thiệu tham gia giải thưởng Môi trường Việt Nam thời điểm tổ chức gần nhất.

    Lễ trao tặng Giải thưởng Môi trường sẽ được tổ chức vào Ngày Môi trường thế giới, định kỳ 2 năm/lần.

Trần Hương

Ý kiến của bạn