Banner trang chủ

Bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

23/08/2021

    Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3093/QĐ-UBND phê duyệt phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, giai đoạn 2021 - 2030.

    Phương án này nhằm mục đích bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên; gìn giữ, phát huy các giá trị đa dạng sinh học, BVMT sinh thái, đảm bảo an ninh nguồn nước khu vực đầu nguồn sông Chu, sông Khao; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; tăng giá trị các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và dịch vụ môi trường rừng; góp phần hài hòa giữa lợi ích bảo tồn, BVMT với lợi ích kinh tế, quốc phòng, an ninh.

    Theo đó, tỉnh Thanh Hóa lên kế hoạch bảo vệ hiệu quả 24.728,6 ha đất rừng hiện có của Khu bảo tổn; duy trì và tăng độ che phủ rừng trên 97%; nâng cao khả năng giá trị phòng hộ đầu nguồn và cung cấp nguồn sinh thủy cho hồ thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng và Dốc Cáy; đảm bảo nguồn nước tưới cho 86.000 ha đất nông nghiệp, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho vùng hạ lưu tỉnh Thanh Hóa; Bảo tồn được giá trị đa dạng sinh học và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; bảo tồn và phát triển 56 loài thực vật, 94 loài động vật đặc hữu, quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới, điển hình như các loài: Pơmu, sa mu dầu, bách xanh, vượn đen má trắng, voọc xám, các loài mang; Bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng, thông qua các biện pháp lâm sinh như: Trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, làm giàu rừng, nhằm phát huy tối đa các chức năng của rừng (hạn chế xói mòn đất, chống suy thoái tài nguyên nước; BVMT sinh thái, bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật quý hiếm)…

    Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa xác định sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu; các đối tác phát triển như UNESCO, UNDP… các tổ chức quốc tế như Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN, JICA, GIZ…; các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế và chuyên gia để tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và triển 11 khai các sáng kiến, chương trình và dự án đã được ký kết. Đồng thời, tìm kiếm, kêu gọi, đề xuất các sáng kiến, chương trình và dự án hợp tác quốc tế mới về bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xã hội vùng đệm khu bảo tồn; tham gia và tổ chức thực hiện hiệu quả các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn