Banner trang chủ

Hỗ trợ Quảng Trị bảo vệ môi trường

28/05/2015

     Ngày 25/5/2015, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc thực hiện Dự án “Thúc đẩy các mô hình bảo vệ môi trường tại huyện Triệu Phong” giai đoạn 2015 - 2017, với tổng kinh phí 400.000 USD, do cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) và Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc (Korea Exchange Bank) tài trợ.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị tham gia BVMT

 

     Theo đó, Dự án được triển khai tại 8 xã của huyện Triệu Phong, nhằm góp phần hướng đến một môi trường bền vững trên đồng ruộng cũng như tại nơi sinh sống của người dân, bằng cách thúc đẩy thực hiện các mô hình thân thiện với môi trường.

     Dự án được thiết kế dựa trên nhu cầu cần thiết về việc thực hiện và mở rộng các mô hình thân thiện với môi trường và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình trước đây do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ.

     Thành công của dự án sẽ góp phần nâng cao số hộ gia đình thực hành các hoạt động thân thiện với môi trường thông qua việc tăng cường tiếp cận với các mô hình bảo vệ môi trường; nêu cao vai trò trách nhiệm cũng như sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương và người dân cộng đồng trong việc BVMT tại các xã dự án.


Minh Viễn

 

Ý kiến của bạn