Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/04/2024

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

22/02/2024

    UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 729/UBND-NN1 gửi các Sở, ngành và các UBND huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh hoạ)

    Trong thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, việc khai thác cát, đất trái phép và một số hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định vẫn còn tồn tại. Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi các sở, bao gồm: TN&MT, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục quản lý thị trường; UBND các huyện, thành phố nhằm tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

    Cụ thể, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các Sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 của UBND tỉnh về ban hành phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trọng quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; các quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất san lấp...) tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Phúc với thành phố Hà Nội và các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

    Văn bản nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý theo quy định.

    Bên cạnh đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tổ chức triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về khai thác khoáng sản và không để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh.

    Ngoài ra, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu Sở TNMT tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đóng cửa mỏ đối với các điểm mỏ đã hết hạn và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định. Kiên quyết không đề xuất UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò, khai thác đối với điểm mỏ mới; điểm mỏ do nhận chuyển nhượng hoặc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác đối với các trường hợp không thực hiện việc đóng cửa mỏ đã hết hạn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản và đề xuất cấp có thẩm quyền đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

    Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm quy định.

    Cục Thuế tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra, theo dõi, quản lý việc kê khai nộp thuế của các tô chức, doanh nghiệp khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng mua bán hóa đơn, làm thất thu thuế, thất thoát tài nguyên khoáng sản.

An Bình

Ý kiến của bạn