Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên - Huế

17/05/2024

    Ngày 16/5/2024, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ TN&MT, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đảm bảo theo quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Bộ TN&MT. Đến nay, Cục đã nhận được 12 ý kiến góp ý của Bộ, ngành và đơn vị trực thuộc Bộ vào hồ sơ. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định các chỉ tiêu cơ bản phù hợp với chỉ tiêu được quốc gia phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024, tuy nhiên, tỉnh cần giải trình đầy đủ về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học việc xác định chỉ tiêu tăng, giảm so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ.

    Bên cạnh đó, Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá nguyên nhân, tồn tại của các chỉ tiêu sử dụng đất đạt thấp của kỳ kế hoạch năm 2016 - 2020; cập nhật kết quả sử dụng đất cấp huyện năm 2021 đến năm 2023 so với các chỉ tiêu quốc gia được phân bổ; cụ thể các nguồn lực, giải pháp để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

    Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Thừa Thiên - Huế, báo cáo thẩm tra kế hoạch của Thường trực Hội đồng, đồng thời tập trung góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất của tỉnh có chỉnh sửa, bổ sung về việc rà soát, cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch ngành, quốc gia; rà soát giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý bằng văn bản và tại cuộc họp của các Bộ, ngành.

    Phát biểu kết luận, ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến của thành viên của Hội đồng, nhất là đảm bảo tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu về đất quốc phòng, an ninh, khu công nghiệp… theo chỉ tiêu quốc gia phân bổ, để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, gửi Bộ TN&MT kiểm tra, rà soát.

Nam Việt

Ý kiến của bạn