Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 25/02/2024

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng đất đai

31/07/2023

    Để góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi bổ sung 16 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giá đất; điều kiện hợp thửa, tách thửa theo từng loại đất; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác rà soát quỹ đất công; quy định về quản lý và sử dụng đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

    Cùng với đó, Sở TN&MT cũng luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đến nay, Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, trong đó chú trọng đến quỹ đất công do Nhà nước quản lý, chưa sử dụng, đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả để chuyển sang quy hoạch thực hiện các dự án đầu tư phi nông nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ…

    Bên cạnh đó, tỉnh tập trung quy hoạch mở rộng không gian phát triển đô thị; quy hoạch các khu đô thị mới, các khu cụm công nghiệp để từng bước sắp xếp, bố trí hợp lý các xí nghiệp, nhà máy chế biển thủy sản, các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác có nguy cơ tác động xấu đến môi trường để góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu ngày càng bền vững.

    Trong công tác cải cách hành chính, Sở TN&MT luôn quán triệt, quyết tâm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai theo đúng chủ trương, chính sách pháp luật; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến đất đai hoặc phối hợp với các Sở, Ban ngành kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp theo đúng quy định.

Trần Tân

Ý kiến của bạn