Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/12/2023

Bắc Ninh: Khắc phục vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

20/09/2023

    Từ sau khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện Luật như Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT; Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 19/8/2022 triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT… nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân... Theo đó, Sở TN&MT có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định của Luật BVMT năm 2020 và phù hợp với thực tế của địa phương.

Nhà máy nước sạch cụm xã Cao Đức- Bình Dương (Gia Bình, Bắc Ninh) 

    Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật BVMT mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường (GPMT). Ví dụ trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, doanh nghiệp có công suất 1 triệu sản phẩm trở lên thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ TN&MT. Thực tế là số lượng doanh nghiệp có công suất này rất nhiều nhưng lượng phát phát thải không lớn. Bởi nước thải đã đưa vào khu xử lý chung của khu, cụm công nghiệp, không có khí thải bởi doanh nghiệp chỉ lắp rắp, rác thải cũng ít. Một số doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của địa phương thì quy mô quá nhỏ.

    Bên cạnh đó, Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu những hướng dẫn chi tiết, cụ thể về đánh giá sức chịu tải của môi trường trong mối liên hệ với việc cấp GPMT. Sở TN&MT gặp khó trong việc phân định đối tượng thực hiện thủ tục hành chính về giấy phép môi trường căn cứ theo nội dung dự án, quy mô công suất; yếu tố nhạy cảm về môi trường. Nhiều dự án đã và đang bắt đầu lập hồ sơ nhưng lại lúng túng trong quá trình thực hiện khiến việc cấp GPMT bị chậm so với thời gian dự kiến ban đầu.

    Trước thực tế đó, Sở TN&MT tiếp tục tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các chủ doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan để cùng thảo luận, giải đáp thắc mắc, những khó khăn, vướng mắc trong thực thi Luật, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân về BVMT; Tập trung rà soát chính sách pháp luật để xác định những quy định không phù hợp để đề xuất sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với BVMT.

    Có thể nói Luật BVMT năm 2020 đã phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc tham gia các hoạt động BVMT. Theo đó, Ngành TN&MT Bắc Ninh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định của Luật, nhằm chuyển hóa Luật thực sự là hành lang pháp lý quan trọng trong thực hiện BVMT song hành cùng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn