Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/12/2023

Long An: Tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho doanh nghiệp

09/11/2023

    Ngày 7/11/2023, Sở TN&MT Long An đã tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật BVMT năm 2020, các văn bản quy định chi tiết thi hành và công tác BVMT cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

    Ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật BVMT, với nhiều quy định nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định như: Thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào 1 giấy phép môi trường...

Các đại biểu tham dự Hội thảo

    Bên cạnh đó, Luật BVMT năm 2020 đã đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án. Đồng thời, Luật BVMT cũng đã đưa ra nhiều chính sách, từ cách tiếp cận đổi mới, từng bước đưa phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

    Với mục đích cập nhật các quy định, chính sách của Luật BVMT năm 2020, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật BVMT và công tác BVMT cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nâng cao nhận thức xã hội trong hoạt động BVMT; Hội thảo sẽ giúp các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp có thêm những thông tin và cách tiếp cận mới nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác BVMT trong thời gian tới.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các yêu cầu BVMT trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; về điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải, khí thải; việc quy định về phát triển kinh tế tuần hoàn...; đồng thời, các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm và cam kết thực hiện các biện pháp BVMT và tài nguyên trong hoạt động kinh doanh. Phần lớn các đại biểu đều cho rằng, việc BVMT không chỉ tạo điều kiện tốt cho sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp mà còn đóng góp vào sự phát triển toàn diện của địa phương.

Vũ Nhung

Ý kiến của bạn