Banner trang chủ

Long An: Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ

08/07/2024

    UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh, gồm 71 sông, kênh, rạch phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước và 12 ao, hồ, nguồn nước trong khu bảo tồn.

    Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tổ chức công bố Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Long An trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; thông báo tới UBND các huyện, thị xã, thành phố để niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 

    Hàng năm, căn cứ vào Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, Sở TN&MT phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn và xây dựng phương án, kinh phí cắm mốc chi tiết sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch.

    Đồng thời, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 5 năm tiến hành rà soát, điều chỉnh danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định.

    Sở NN&PTNT tổ chức chỉ đạo việc cắm mốc, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc hệ thống công trình thủy lợi theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT, ngày 30/01/2024 của Bộ TN&MT và pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

    Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh không cấp phép xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang trong hành lang bảo vệ nguồn nước; phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát hoạt động xây dựng kho bãi, bến cảng, cầu, phà, đường giao thông, các công trình ngầm và công trình kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi bảo vệ hành lang nguồn nước,...

    UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã trong việc quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt; bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho UBND cấp xã để quản lý, bảo vệ. Phối hợp với Sở TN&MT trong việc rà soát, điều chỉnh Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn.

    Hàng năm, căn cứ vào Danh mục của các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn, gửi Sở TN&MT tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp Sở TN&MT xây dựng Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn và phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi phương án được phê duyệt. Tuyên truyền, phổ biến về quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn...

    Riêng với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu: Không được gây sạt lở bờ sông, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, kênh, rạch, hồ chứa; không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn