Banner trang chủ

Hà Nội: Yêu cầu nghiên cứu, rà soát các khoản phí liên quan đến ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự và an toàn xã hội

02/11/2021

    Ngày 1/11/2021, UBND TP. Hà Nộii ban hành Văn bản số 3720/UBND-KT giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù với Hà Nội.

    UBND TP yêu cầu các đơn vị trước mắt ưu tiên nghiên cứu, rà soát các khoản phí đã có hoặc cần bổ sung mới liên quan đến những vấn đề mang tính cấp bách, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm hiện nay, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội của người dân do những vấn đề đó gây ra.

    UBND TP giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, TN&MT, Xây dựng, Giao thông vận tải nghiên cứu Văn bản số 140/VNC-KT của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP để rà soát, nghiên cứu tổng thể các vấn đề có liên quan đến chính sách phí, khả năng triển khai, dự kiến kết quả đạt được. Từ đó, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung mức phí, tỷ lệ thu phí có liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng và ùn tắc giao thông.

Thủ đô có thể điều chỉnh tăng các loại phí liên quan đến ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

    Sở Giao thông Vận tải và UBND quận Hoàn Kiếm chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND TP tại Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 19/10/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

    Sở TN&MT rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Hà Nội để tham mưu UBND TP điều chỉnh quy định đối với khoản thu này theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14...

    Đối với các cơ chế, tài chính ngân sách đặc thù khác, UBND TP giao các Sở, ban, ngành thuộc TP và UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 210/KH-UBND của UBND TP, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14.

    Các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định.

Hương Mai

Ý kiến của bạn