Banner trang chủ

Đẩy mạnh phối hợp thực hiện cam kết quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường

17/01/2024

    Ngày 12/1/2024, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND 12 huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên, BVMT năm 2023; triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2024.

    Năm 2023, ngay sau khi ký cam kết, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức triển khai các nội dung, tổ chức cam kết với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; định kỳ báo cáo với UBND tỉnh thông qua Sở TN&MT. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở chế biến nông sản ký cam kết nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, cam kết không xả chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước; thành lập các tổ giám sát, các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết. Nhờ vậy, đã cơ bản thực hiện tốt quy chế phối hợp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng đất trái phép, xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, sử dụng không đúng mục đích, khai thác khoáng sản trái phép.  Yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn các xã, phường, thị trấn ký cam kết nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, cam kết không xả chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Thành lập các tổ giám sát, các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết. Các huyện, thành phố đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản 620 trường hợp, với tổng số tiền trên 4 tỷ 790 triệu đồng; tiếp nhận và phối hợp xử lý 227 đơn thư, đến nay đã giải quyết xong 252 đơn, góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý vượt 34,5% chỉ tiêu được giao. Hoàn thành 28 nhiệm vụ giao, đạt 100% nhiệm vụ được giao. Thu ngân sách nguồn thu từ đất năm 2023 trên 650 tỷ đồng, chiếm 20,29% thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh

    Tuy nhiên, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vẫn diễn ra, đặc biệt đối với các hành vi lấn, chiếm đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa được các cấp, chính quyền xử lý dứt điểm, biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất chưa được thực hiện nghiêm theo quy định, các chế tài xử lý vi phạm thiếu sự dăn đe, dẫn đến nhiều công trình vi phạm vẫn tồn tại, gây bức xúc trong dự luận; công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại một số xã còn chưa hiệu quả; thiếu chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, xử lý vi phạm; tình trạng khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước chưa có giấy phép đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn xảy ra.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; các giải pháp quản lý, cung cấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về đất đai; giải pháp về quản lý, giám sát ô nhiễm môi trường nước do hoạt động sản xuất, chế biến nông sản...

    Trong năm 2024, tỉnh Sơn La sẽ tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quỹ đất cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn hạn chế phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, xả nước thải vào nguồn nước; dự báo và chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện cơ chế chính sách theo phân cấp để phát huy tiềm năng, tăng nguồn thu từ ngành TN&MT cho ngân sách tỉnh, tạo đà phát triển, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm và các năm tiếp theo.

Ký cam kết giữa chủ Giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh

    Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã triển khai Lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2024; Ký cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, BVMT.

    Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về TN&MT; thực hiện nghiêm các nội dung đã ký kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ Giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, tập trung quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại các địa phương. Hoàn thành 100% theo kế hoạch chỉ tiêu môi trường trong hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh. Thanh tra giám sát, kiểm soát quyền lực; xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật, thất thoát lãng phí trong quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, hành dân gây bức xúc trong dư luận. Thiết lập các kênh thông tin (đường dây nóng, thư điện tử, hệ thống hỏi đáp)... Theo dõi, đánh giá, lắng nghe tiếng nói, phản hồi của nhân dân, doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên và môi trường của tỉnh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ngành TN&MT theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực hiện

Phương Linh

Ý kiến của bạn