Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Bắc Kạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào cuộc sống

21/08/2023

    Bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm và đã có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Năm 2022, Luật BVMT năm 2020 bắt đầu được thực thi, với rất nhiều điểm mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường, phù hợp giai đoạn phát triển mới.

    Để đưa Luật BVMT năm 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể… trong việc thực hiện các quy định của Luật. Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức các hội thảo, tập huấn phổ biến các quy định của Luật BVMT năm 2020 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các ngành, các cấp huyện, xã và doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao  nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân trong tuân thủ pháp luật về BVMT.

    Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 300 đại biểu thuộc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các Ban Quản lý dự án; UBND huyện, thành phố, xã phường, thị trấn, cơ sở kinh doanh. Cùng với đó, nhiều hoạt động tuyên truyền hưởng ứng các sự kiện thường niên về BVMT đã thực sự phát huy hiệu quả như: Tuyên truyền, phổ biến công tác BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới, Giờ Trái đất, “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo, Ngày Đại dương thế giới Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Qua các hoạt động triển khai thực hiện đã thu hút hơn 2.000 lượt người dân tham gia với phương châm "vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân và dân tự quản".

Người dân xã Vi Hương (huyện Bạch Thông) ra quân tổng vệ sinh môi trường

    Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Vụ Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức tập huấn tuyên truyền về Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền một số điểm mới, quan trọng của Luật đối với Tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để phân loại dự án đầu tư, đồng thời nâng cao nhận thức trong việc chấp hành quy định về BVMT của các địa phương trên phạm vi cả nước.

    Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động liên quan tới công tác BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng dân cư trên địa bàn... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020, các địa phương đã tích cực tham gia xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn minh”, “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp”; “Khu dân cư nông thôn mới”; Khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững và BVMT... Đến nay toàn tỉnh đã có trên 70 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, qua đó ý thức của người dân về BVMT trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

    Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong công tác BVMT; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành liên quan…

Hương Trần

Ý kiến của bạn