Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Thực hiện ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghiệp môi trường

29/06/2015

     Trong dự thảo Nghị định về phát triển ngành công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương đề xuất chính sách để doanh nghiệp công nghiệp môi trường được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho phần thu nhập từ hoạt động công nghiệp môi trường trong suốt thời gian hoạt động.

     Đối với doanh nghiệp công nghiệp môi trường mới thành lập kể từ ngày quy định này có hiệu lực được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 5 năm tiếp theo. Việc xác định phần thu nhập được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính.

     Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà tổ chức, cá nhân có dự án phát triển ngành công nghiệp môi trường cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 0%.

 

Miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường

 

     Thuế xuất nhập khẩu các loại vật tư, linh kiện, thiết bị nhập khẩu để sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm BVMT và các máy móc, thiết bị BVMT trong nước chưa sản xuất được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu bằng 0% hoặc mức thuế suất sàn trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

     Bên cạnh ưu đãi về thuế, phí, dự thảo cũng nêu rõ dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường còn được ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động), nhưng không quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

     Dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường cũng được ưu tiên vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài khác từ hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước thông qua các chương trình, dự án hạn mức tín dụng hoặc hợp phần tín dụng được tài trợ bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

     Dự thảo cũng nêu rõ quy định về hỗ trợ đất đai; hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin; hỗ trợ khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ… nhằm phát triển ngành công nghiệp môi trường.

 

Hồng Nhự

Ý kiến của bạn