Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024
Mô hình thành công của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Costa Rica

15/09/2015

Đa dạng sinh học (ĐDSH) là sự giàu có, phong phú các nguồn gen, các loài và hệ sinh thái trên bề mặt Trái đất, là tài nguyên tái tạo, đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người.
Kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật của Mỹ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

15/09/2015

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, việc tham khảo học tập kinh nghiệm thế giới nói chung và của Mỹ nói riêng trong quản lý môi trường là rất quan trọng. Mỹ là một quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý môi trường