Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 29/11/2021
Nỗ lực của Nhật Bản trong xử lý rác thải nhựa

08/09/2020

Theo Liên hợp quốc, Nhật Bản là quốc gia tiêu thụ rác thải nhựa (RTN) tính bình quân theo đầu người cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.