Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 07/06/2023

Tập đoàn Alibaba công bố mục tiêu trung tính các bon đến năm 2030

21/12/2021

    Ngày 17/12/2021, tại Trung Quốc, Tập đoàn Alibaba đã tuyên bố cam kết hướng đến mục tiêu trung hòa các bon trong các hoạt động của Tập đoàn vào năm 2030 và giới thiệu mục tiêu Phạm vi 3+, một sáng kiến ​​tiên phong nhằm giảm thiểu 1,5 tỷ tấn khí các bon trong hệ sinh thái kinh doanh của Alibaba vào năm 2035.

    Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Alibaba Daniel Zhang chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn trở thành nguồn động lực mang đến sự thay đổi tích cực và sáng tạo trong xã hội. Chiến lược môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của Alibaba dựa trên sứ mệnh trở thành một công ty tốt tồn tại trong 102 năm và đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của Alibaba. Với mục tiêu giảm 1,5 tỷ tấn khí các bon vào năm 2035 và là nhà điều hành nền tảng, chúng tôi sẽ tận dụng ảnh hưởng của mình để vận động và thay đổi hành vi người tiêu dùng, thương gia và đối tác ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới”.

Lộ trình trung hòa các bon

    Sử dụng mức các bon năm 2020 làm cơ sở, Tập đoàn Alibaba cam kết trung tính các bon đối với lượng khí thải trong Phạm vi 1 và 2 vào năm 2030 và đặt mục tiêu giảm 50% cường độ các bon trong Phạm vi 3 vào năm 2030. Alibaba Cloud sẽ chịu trách nhiệm về mục tiêu Phạm vi 3+, nhằm hướng tới mức độ trung tính các bon vào năm 2030 trong cả ba phạm vi. Đồng thời, cam kết tham gia sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi) và điều chỉnh các biện pháp cũng như chiến lược khử cacbon của Tập đoàn theo cam kết “Tham vọng kinh doanh ở 1,5°C”, một mục tiêu quan trọng nhằm tránh các tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu như đã được vạch ra vào Hiệp định Paris năm 2015.

    Theo đó, Alibaba sẽ áp dụng cách tiếp cận có hệ thống và dựa trên khoa học để lập kế hoạch và quản lý các sáng kiến ​​khử các bon, bao gồm tận dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng để giảm phát thải; tích cực chuyển đổi cơ cấu năng lượng bằng cách sử dụng luỹ tiến các nguồn năng lượng tái tạo và thăm dò các sáng kiến ​​loại bỏ các bon. Theo nguyên tắc chung, Tập đoàn ưu tiên giảm thiểu các bon hơn loại bỏ và loại bỏ bù đắp.

Tiên phong với khái niệm "Phạm vi 3+"

    Ngoài ra, với tư cách là một công ty nền tảng hàng đầu thế giới, Alibaba cam kết tiên phong trong việc thực thi khái niệm “Phạm vi 3+”, bao gồm giảm thiểu khí thải được tạo ra bởi lượng lớn người tham gia hệ sinh thái Tập đoàn, vốn đang nằm ngoài Phạm vi 1, 2 và 3. Alibaba khởi xướng dự án “1,5 tỷ tấn cho 1,50C”, cam kết giảm thiểu 1,5 tỷ tấn các bon trong hệ sinh thái của mình vào năm 2035. Khái niệm “Phạm vi 3+” dựa trên tiềm năng tận dụng các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi để tác động và ủng hộ các sản phẩm, dịch vụ và hành vi các-bon thấp trong cộng đồng hệ sinh thái, đồng thời chia sẻ các công nghệ tiết kiệm năng lượng và hoạt động kinh doanh sáng tạo của Alibaba.

    Alibaba cũng sẽ tiếp tục cải thiện việc đo lường và thống kê số liệu giảm thiểu khí các bon của mình trong Phạm vi 3+ bằng cách hợp tác với các tổ chức chuyên gia hàng đầu trên toàn thế giới.

Thành lập cơ quan quản lý ESG chuyên dụng

    Nhân dịp này, Alibaba cũng cho ra mắt cơ quan quản lý ESG ba cấp độ mới để giám sát, kích hoạt và hỗ trợ hướng đến các mục tiêu về tính trung tính các-bon cũng như các mục tiêu ESG rộng hơn. Cơ quan quản lý ESG chuyên dụng bao gồm: Một ủy ban phát triển bền vững cấp hội đồng quản trị do ông Jerry Yang, giám đốc độc lập làm chủ tịch; Một ban chỉ đạo phát triển bền vững chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược, thiết lập mục tiêu và quản lý; Một nhóm hành động liên doanh của ESG bao gồm các đại diện từ mỗi đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm điều phối và thực hiện.

    Ngoài ra, Alibaba đặt mục tiêu cải thiện cơ chế báo cáo và công bố thông tin, dữ liệu. Bắt đầu từ năm 2022, Alibaba sẽ hướng đến việc phát hành báo cáo ESG với các thông tin cụ thể hàng năm. Tất cả các báo cáo sẽ tuân theo các thước đo uy tín nhất được quy định trong các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế và được xác nhận bởi các kiểm toán viên được công nhận.

Chí Viễn

Ý kiến của bạn