Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 21/02/2024

Quỹ khí hậu Xanh tăng cường hỗ trợ cho các dự án về công nghệ xanh các nước đang phát triển

15/09/2015

     Mới đây, bà Hela Cheikhrouhou, Giám đốc điều hành của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) cho biết, Quỹ sẽ chấp nhận rủi ro lớn hơn để thúc đẩy công nghệ xanh tiên tiến ở các quốc gia mới nổi và sẽ áp dụng mức tín dụng thấp hơn một công ty trên thị trường chứng khoán. GCF được thành lập nhằm hỗ trợ các dự án về năng lượng mặt trời, năng lượng gió ở những nước đang phát triển, hoặc các công nghệ sạch hơn để hạn chế phát thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.    Ban điều hành sự kiện bên lề về Quỹ Khí hậu xanh        Theo bà Hela Cheikhrouhou, những cam kết tài trợ với trị giá 10,2 tỷ USD cho đến nay là một khởi đầu tốt, nhưng chỉ một phần nhỏ trong khoản tài trợ đó là cần thiết để hạn chế phát thải khí nhà kính và thích ứng với sự gia tăng nhiệt độ. Ban quản lý GCF có khả năng quyết định một hồ sơ cho vay dưới sự xếp hạng tín dụng AAA hàng đầu của Ngân hàng Thế giới. Trước khi Hội nghị thượng đỉnh Pari diễn ra, Quỹ sẽ xác định bước đi đầu tiên của 5 - 10 dự án tại các nước đang phát triển.      Ước tính, từ năm 2020, tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 450 tỷ USD mỗi năm, trong đó 350 tỷ USD dành cho việc hạn chế phát thải khí nhà kính và 100 tỷ USD được sử dụng để thích ứng với những thay đổi của khí hậu. Lưu Trang
Ý kiến của bạn