Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 15/04/2024

Hợp tác chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

15/09/2015

     Ngày 20/8/2015, Hội nghị lần thứ 5 Tiểu ban chỉ đạo cấp Bộ trưởng về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới của Tiểu vùng Mêkông (MSC) diễn ra tại TP. Nay Pyi Taw (Myanma) với sự tham dự của các nước Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam.    Quang cảnh Singapo trước nạn khói mù từ Inđônêxia        Hội nghị đã thảo luận và chia sẻ các sáng kiến được thực hiện bởi các nước MSC nhằm giảm thiểu các vụ cháy, đồng thời kiểm soát ô nhiễm khói mù trong mùa khô.       Các Bộ trưởng nhất trí hướng tới việc đạt các mục tiêu về giảm ô nhiễm khói mù đã được phê duyệt tại Hội nghị lần thứ 4 tổ chức tại Lào năm 2014; đồng thời tăng cường hợp tác khu vực và nỗ lực quốc gia để đạt được các mục tiêu sửa đổi và thực hiện lộ trình ASEAN về giảm ô nhiễm khói mù.      Bên cạnh việc hoang nghênh những thành tựu quan trọng đạt được, các Bộ trưởng cũng ghi nhận sự cần thiết phát triển một lộ trình hợp tác ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, đồng thời hoan nghênh đề nghị của Thái Lan về việc tổ chức Hội thảo vào năm 2016 để thảo luận lộ trình xây dựng nhằm thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thể chế, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.   Lưu Trang
Ý kiến của bạn