Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 29/11/2021
Nghiên cứu tách nhôm, sắt trong thạch anh bằng phương pháp ngâm hỗn hợp axít kết hợp rung siêu âm

23/04/2021

Bùi Đình Nhi1, Minh Thị Thảo, Ngô Hồng Nghĩa1, Ngô Thị Quyên
Nghiên cứu các giải pháp Kinh tế tuần hoàn - CE áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

23/04/2021

Thái Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quốc Định, Prasanta Kumar Dey
Đánh giá mức độ phát thải khí metan tại lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy từ nguồn nước thải sinh hoạt

03/02/2021

Cái Anh Tú - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nghiên cứu tổng quan các phương pháp xác định nguồn đóng góp bụi PM10, PM2.5 trong không khí xung qu...

03/02/2021

Nguyễn Thị Hoa - Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đặc trưng hóa lý và khả năng phân hủy chất màu của vật liệu hydroxit lớp kép Fe-Co được tổng hợp bằn...

03/02/2021

Lê Thanh Sơn - Viện Công nghệ môi trường, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam