Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/06/2022
Nghiên cứu môi tương quan giữa hiện tượng nghịch nhiệt và sức khỏe nhóm người cao tuổi tại Hà Nội

14/09/2017

Để đánh giá ảnh hưởng của hiện tượng nghịch nhiệt và chất lượng không khí đến sức khỏe cộng đồng, một nhóm người trên 60 tuổi ở Hà Nội, lứa tuổi nhạy cảm và rất dễ nhiễm các bệnh về hô hấp và tim mạch, đã được lựa chọn.
Xây dựng tiêu chí và chỉ số đánh giá khu công nghiệp carbon thấp phù hợp với điều kiện Việt Nam

13/09/2017

Bài báo đề xuất tiêu chí đánh giá khu công nghiệp (KCN) carbon thấp phù hợp với điều kiện Việt Nam dựa trên cơ sở các tiêu chí về phát triển bền vững KCN, KCN sinh thái, KCN thân thiện môi trường.
Hiệu quả xử lý nước mặt ô nhiễm hữu cơ bằng phương pháp keo tụ kết hợp than hoạt tính và màng lọc

13/09/2017

Nguồn nước mặt bị ô nhiễm hữu cơ là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho quá trình xử lý nước cấp. Các công nghệ truyền thống như keo tụ, lắng, lọc, khử trùng không đáp ứng tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nếu hàm lượng chất hữu cơ trong nước đầu vào cao. Công nghệ màng lọc kết hợp than hoạt tính được xem là giải pháp hiệu quả cho xử lý nước mặt ô nhiễm hữu cơ nồng độ cao.
Bước đầu áp dụng kiểm toán tác động môi trường cho Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định tại Khu côn...

13/09/2017

Bài báo trình bày kết quả kiểm toán tác động môi trường tại Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định.
Đánh giá tải lượng ô nhiễm đưa vào đầm Thị Nại

13/09/2017

Trên cơ sở các số liệu hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Bình Định đến năm 2025, tải lượng ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động phát triển đã tính toán bằng phương pháp đánh giá nhanh.
Năng lượng tái tạo - Bài toán giải quyết vấn đề môi trường và khả năng tiếp cận của người nghèo

12/09/2017

NLTT và người nghèo là khái niệm trái ngược nhau. NLTT là sản phẩm đắt tiền trong khi người nghèo không có nhiều tiền. NLTT cho người nghèo, bản thân đã mang nhiều thách thức và trở ngại cần vượt qua để sử dụng thành công NLTT vì lợi ích người nghèo.
Cần sớm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển để triển khai phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bả...

12/09/2017

Một trong những công cụ quan trọng để triển khai phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo là thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
Kinh nghiệm quốc tế về phân vùng môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi trường

12/09/2017

Bài viết giới thiệu tổng quan một số kinh nghiệm quốc tế về phân vùng môi trường trong xây dựng quy hoạch BVMT, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.
Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu nano TiO2 trong xử lý nước nhiễm dầu diesel

11/07/2017

Nghiên cứu này tập trung vào việc khảo sát khả năng ứng dụng chất xúc tác quang nano TiO2 để phân hủy dầu diesel phân tán trong nước. Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở xác định sự suy giảm nồng độ của dầu trong nước với sự có mặt của vật liệu nano TiO2 sau một thời gian chiếu xạ bởi tia cực tím.
Tối ưu hóa quá trình thủy phân bùn thải giấy bằng enzyme sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng - Thiết ...

10/07/2017

Quá trình thủy phân bùn thải giấy bằng enzyme được tối ưu hóa bằng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) - Thiết kế cấu trúc có tâm (CCD). Phương trình thực nghiệm mô tả quá trình tương tác giữa 4 yếu tố và đồ thị bề mặt đáp ứng cho thấy sản lượng glucose cực đại 27,918g/L, hiệu suất chuyển hóa cellulose 80,4%.
Chất lượng môi trường trầm tích đáy tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

10/07/2017

Vịnh Vân Phong là vùng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển như: đóng tàu biển, cảng biển, du lịch sinh thái, nuôi trồng, chế biến thủy sản… Các ngành sản xuất này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trầm tích. Các nguồn gây ô nhiễm trầm tích của vịnh Vân Phong chủ yếu là nguồn ô nhiễm hữu cơ, kim loại nặng từ nước thải sinh hoạt, hoạt động nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, đóng tàu biển ...
Phần mềm ứng dụng GIS mô phỏng ô nhiễm tiếng ồn do giao thông

10/07/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng ô nhiễm tiếng ồn do giao thông bằng mô hình toán và ứng dụng công nghệ GIS.