Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022
Sự biến đổi của thạch nhũ dưới tác động của ánh sáng nhân tạo và thực vật đèn (Lampenflora) - Một và...

23/04/2021

Đỗ Thị Yến Ngọc, Cao Thị Hường, Trần Tân Văn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thùy Liên, Nguyễn Huyền Anh, Nguyễn Thị Tâm, Trần Văn Hoa
Nghiên cứu tách nhôm, sắt trong thạch anh bằng phương pháp ngâm hỗn hợp axít kết hợp rung siêu âm

23/04/2021

Bùi Đình Nhi1, Minh Thị Thảo, Ngô Hồng Nghĩa1, Ngô Thị Quyên
Nghiên cứu các giải pháp Kinh tế tuần hoàn - CE áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

23/04/2021

Thái Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quốc Định, Prasanta Kumar Dey