Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/08/2022

Sử dụng mô hình CMAQ đánh giá lắng đọng khô cho khu vực Việt Nam

27/09/2016

   Lắng đọng axit (Acid deposition) gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái, rừng, phá hủy các công trình văn hóa lịch sử và các công trình kiến trúc quan trọng. Lắng đọng axit thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong đó quan trọng nhất là 2 quá trình: lắng đọng khô và lắng đọng ướt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp mô hình hóa để đánh giá lắng đọng khô trong lắng đọng axit. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm đa chỉ tiêu, đa chiều CMAQ (Community Multi-scale Air Quality) được sử dụng cho tính toán này cho các khu vực của Việt Nam. Các kết quả đánh giá lắng đọng khô trong 15 ngày đầu tháng 1/2013 cho thấy, lượng lắng đọng NOx, NH3 và SO2 tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và khu vực Nam bộ. Lắng đọng HNO3 có xu hướng ngược lại so với lắng đọng NH3 do các phản ứng oxy hóa của Nitơ. 
   Từ khóa: Lắng đọng khô, CMAQ.

   Acid deposition causes severe adverse effects on ecosystems and forests, and destroys important historical and architectural works.  Acid deposition forms are various, of which the most important forms are wet and dry deposition. In this study, we used modeling methodology to assess the impact of dry deposition in Vietnam. A Community Multi-scale Air Quality (CMAQ) model was used to calculate dry deposition. The results show that in the first 15 days of January 2013, the amount of deposited NOx, NH3, and SO2 were concentrated in Northern Delta and the south of Vietnam. An HNO3 deposition trend is opposite to NH3 due to Nitrogen oxidation reaction.
   Keyword: Dry deposition, CMAQ.

Đàm Duy Ân

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường

Lê Văn Linh, Đàm Duy Hùng

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Viện KHKT, TV và BĐKH​

Nguyễn Thị Hạnh​

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường số chuyên đề I năm 2016)

 

 

Ý kiến của bạn