Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 17/05/2022

Hiện trạng chất lượng nước kênh rachju trên sông Tiền, sông Hậu (2011 - 2012)

15/09/2015

Cá tra là đối tượng cá nước ngọt được nuôi thâm canh trong ao chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với sản lượng trên 1 triệu tấn/năm, đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1,4 - 1,6 tỉ USD [4]. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất của bà con nông dân và chính quyền địa phương là CLN trên dòng sông chính và các sông/rạch trong khu vực [3]. Với xu hướng phát triển nhanh của các ngành kinh tế, trong tương lai không xa, nếu công tác giám sát xả thải và quản lý các tác động đến môi trường không được quan tâm đúng mức thì tình trạng ô nhiễm sẽ khó tránh khỏi. Báo cáo này phân tích các số liệu quan trắc trên dòng sông Tiền, sông Hậu và các kêch/rạch lân cận trong chu kỳ một năm, dựa vào các chỉ tiêu CLN, trong đó chú trọng đến các chỉ tiêu biểu thị ô nhiễm, để đánh giá hiện trạng CLN trên sông Tiền, sông Hậu trong bối cảnh nghề nuôi cá tra đang phát triển. Kết quả nghiên cứu là nền tảng khoa học để đánh giá hiện trạng môi trường, dự đoán diễn biến trong tương lai và giúp cho các nhà quản lý tìm ra các giải pháp thích hợp cho việc quy hoạch nuôi cá tra bền vững. Lưu Đức Điền Mã Tú Lan Nguyễn Đinh Hùng  Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 7/2013)
Ý kiến của bạn