Banner trang chủ

Tổng cục Môi trường mở chuyên mục “Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường”

21/02/2022

   Ngày 10/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về BVMT, nhất là những quy định mới, lần đầu được quy định trong Luật BVMT, Tổng cục Môi trường mở Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị chính sách, pháp luật về BVMT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục để tiếp nhận và giải đáp nhanh những ý kiến thắc mắc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

    Với tinh thần cầu thị, các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật về BVMT đều được Tổng cục Môi trường tiếp nhận, trả lời đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

    Xin vui lòng truy cập địa chỉ http://giaidapphapluatmoitruong.ceid.gov.vn/home/contact để đồng hành cùng Tổng cục Môi trường trong quá trình thực thi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BVMT vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Phương Linh

Ý kiến của bạn