Banner trang chủ

Tỉnh Quảng Ninh: Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động đổ thải trong khai thác khoáng sản than

12/07/2022

    Ngày 11/7/2022, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi các địa phương, doanh nghiệp gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc yêu cầu thực hiện nghiêm công tác BVMT đối với hoạt động đổ thải trong khai thác khoáng sản than. 

    Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện đổ thải theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thành đổ thải đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chống sạt lở, trôi lấp bãi thải.

    Đối với các trường hợp dự kiến phát sinh trong quá trình đổ thải ngoài phạm vi báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu chủ động rà soát, báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp giấy phép môi trường và các cơ quan liên quan để được xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.

    Cùng với đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương về công tác quản lý hoạt động đổ thải nói riêng, công tác bảo vệ môi trường nói chung của ngành than. Khẩn trương thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực đã dừng đổ thải theo đề án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt, chủ động liên hệ và thông báo về tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường các dự án tới UBND cấp huyện và UBND cấp xã có liên quan để biết, phối hợp kiểm tra, giám sát.

    Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UBND các địa phương nêu trên thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại quy định tại khoản 3 Điều 168 Luật BVMT năm 2020, tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các hoạt động khai thác, kinh doanh than của các tổ chức/đơn vị đảm bảo theo quy định pháp luật và các chỉ đạo của tỉnh, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị UBND TX. Đông Triều có thông tin bằng văn bản về kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc Công ty Than Mạo Khê - TKV đổ thải đất đá thải mỏ vào khu đất của nhà dân tại khu Thọ Sơn, phường Yên Thọ, TX. Đông Triều xảy ra trước đó và gửi về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh để giám sát, quản lý.

    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam, Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đang tiến hành khai thác than theo 61 giấy phép được cấp, tập trung tại 5 địa phương: Cẩm Phả, Uông Bí, Hạ Long, Đông Triều, Hoành Bồ. Những năm qua, Quảng Ninh luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với ngành than với quan điểm sự phát triển của ngành than đi cùng sự phát triển của tỉnh.

Trần Hương

Ý kiến của bạn