Banner trang chủ

Thị xã Nghi Sơn: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

25/04/2023

    Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban thường vụ Thị ủy cùng sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đạt được kết quả quan trọng.

    Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ. Để khắc phục những khó khăn cũng như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, thị xã Nghi Sơn đã tăng cường chỉ đạo các xã, phường, phòng, ban, đơn vị có liên quan phổ biến, tuyên truyền các nội dung về Luật Đất đai và những quy định có liên quan để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tích cực phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án để rà soát, đánh giá chính xác kết quả giải phóng mặt bằng của từng dự án, từ đó xác định cụ thể khối lượng công việc và những khó khăn, vướng mắc.

    Với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, trong năm 2022, thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành bàn giao giải phóng mặt bằng 418,95 ha tại 69 dự án, đạt 73,2% so với Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh, đạt 92,91% so với KH sau rà soát bổ sung điều chỉnh của UBND thị xã; Hoàn thành quyết toán kinh phí bồi thường tại 32 dự án với tổng số tiền là 1.156,26 tỷ đồng; Ban hành 73 Quyết định giao đất ở tái định cư đối với 73 hộ đủ điều kiện tại 16 dự án. Việc hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, từ đó kiến tạo diện mạo thị xã ngày càng khang trang, hiện đại, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Duy Bạch

Ý kiến của bạn