Banner trang chủ

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt chuyển đổi công nghệ

14/08/2021

     Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn ở Việt Nam. Hiện đơn vị đang thực hiện Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II” (HPMP II) do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong giai đoạn 2018 - 2023 với mục tiêu giảm 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC theo cam kết thực hiện Nghị định thư Montreal.

     Thực hiện mục tiêu nêu trên, Dự án hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí; thiết bị lạnh và sản xuất xốp cách nhiệt, đáp ứng điều kiện của Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal để chuyển đổi công nghệ, không sử dụng HCFC-22 và HCFC-141b trộn sẵn trong polyol. Đến nay, một số tiểu dự án cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ đã và đang triển khai thực hiện, một số đề xuất tiểu dự án khác đang trong quá trình xây dựng.

     Theo lộ trình cam kết, việc nhập khẩu các chất HCFC-141b trộn sẵn trong polyol để phục vụ sản xuất xốp cách nhiệt sẽ bị cấm kể từ ngày 1/1/2022. Để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Dự án HPMP II có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt ở các nội dung:

     - Thực hiện chuyển đổi công nghệ không sử dụng HCFC-141b trộn sẵn trong polyol đối với doanh nghiệp thành lập, sản xuất xốp polyurethane (PU) trước ngày 21/9/2007 và đang sử dụng HCFC-141b trộn sẵn trong polyol;

     - Đánh giá và đề xuất tối ưu hóa công nghệ sản xuất đối với các doanh nghiệp thành lập, sản xuất trước ngày 21/9/2007 đã chuyển đổi công nghệ không sử dụng HCFC-141b trộn sẵn trong polyol, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất (đối với công nghệ sử dụng chất trợ nở có tính cháy), đảm bảo chất lượng sản phẩm (đối với công nghệ sử dụng chất trợ nở gốc nước/CO2);

     - Xây dựng và triển khai thí điểm Dự án chuyển đổi công nghệ, áp dụng công nghệ trợ nở xốp bằng hydrofluoroolefin (HFO) trong sản xuất bình nước nóng;

     - Hỗ trợ phổ biến thông tin, kiến thức về công nghệ, hóa chất thay thế không sử dụng HCFC-22 và HCFC-141b trộn sẵn trong polyol tới khách hàng đối với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối hóa chất, polyol trộn sẵn;

     - Xây dựng trạm trộn polyol trộn sẵn cyclo-pentane.

     Ban Quản lý dự án Dự án HPMP II tiếp nhận thông tin hỗ trợ doanh nghiệp và giải đáp những nội dung liên quan theo số điện thoại: (024) 355.433.99 / 091.246.6425, địa chỉ thư điện tử: vietnamozone@monre.gov.vn và hpmpII@monre.gov.vn

Phạm Văn Ngọc

Ý kiến của bạn