Banner trang chủ

Giải thưởng Môi trường Việt Nam gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng

08/12/2021

    Chính thức được tổ chức xét tặng 2 năm/lần từ năm 2009, Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ TN&MT chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT; phát triển phong trào BVMT, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh việc tôn vinh những đóng góp về công sức, trí tuệ, Giải thưởng còn là nơi ươm mầm cho những giải pháp chính sách, mô hình sáng tạo về BVMT, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa đó, qua 5 lần tổ chức, đến nay, Giải thưởng ngày càng thu hút được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân là các nhà quản lý, nhà khoa học, tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị, nông thôn đến miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, với mọi lứa tuổi, thành phần nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2020 cho các tập thể, cá nhân

    Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng đủ điều kiện: Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật BVMT và các quy định pháp luật khác của Việt Nam; tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng; có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động BVMT...

    Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng chia thành 6 nhóm, gồm: Quản lý nhà nước về BVMT; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực BVMT; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xét tặng Giải thưởng được tổ chức qua 2 vòng. Vòng 1: Hội đồng chia thành các Tiểu ban theo nhóm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng; Chủ tịch Hội đồng quyết định việc thành lập các Tiểu ban và phân hồ sơ cho các Tiểu ban. Các thành viên trong Tiểu ban tiếp nhận hồ sơ, tiến hành đánh giá, thảo luận và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí quy định tại Điều 9 của Thông tư này. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp và tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ, các Tiểu ban tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có số điểm trung bình đạt từ 70 điểm trở lên để xét tiếp ở vòng 2. Vòng 2: Hội đồng làm việc tập thể để xem xét từng hồ sơ có số điểm từ 70 trở lên do Ban Thư ký tổng hợp và trình Hội đồng. Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá, thảo luận và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí quy định.

    Từ khi phát động đến nay, Bộ TN&MT luôn thay đổi phương thức tiếp cận để tìm những tấm gương tiêu biểu, những mô hình xuất sắc đã được cộng đồng xã hội tôn vinh và ghi nhận; đảm bảo sau khi nhận giải, những Giải thưởng Môi trường Việt Nam sau khi được trao tặng tiếp tục tạo sự lan tỏa cho xã hội, huy động được sự tham gia, hưởng ứng tích cực hơn nữa của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong xã hội, nhằm đề xuất được nhiều mô hình đổi mới về quản lý cũng như giải pháp sáng tạo về khoa học công nghệ; tăng cường thông tin, truyền thông về những nội dung, đổi mới, đột phá trong cơ chế, chính sách về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Đặc biệt, năm 2021, Ban Tổ chức đã giảm bớt các yêu cầu về thủ tục hành chính khi tiếp nhận hồ sơ tham gia; mở rộng các tiêu chí tham gia để song hành với Luật BVMT năm 2020 mới được thông qua; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan truyền thông đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Bộ, ban/ngành tại Trung ương và địa phương để tìm kiếm, giới thiệu các tấm gương tốt về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tính đến hết ngày 15/9/2021, Bộ đã nhận được 210 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng gửi tham gia xét chọn. Trong đó có 146 hồ sơ của các tổ chức, 62 hồ sơ của cá nhân, 3 hồ sơ của cộng đồng.

    Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát hiện nay, Bộ TN&MT đã gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021. Theo đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 31/12/2021 (tính theo dấu bưu điện). 

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn