Banner trang chủ

DUYTAN RECYCLING lọt top 24 đơn vị tái chế sản phẩm bao bì tại Việt Nam

23/02/2024

    DUYTAN RECYCLING vinh dự nằm trong top 24 đơn vị đủ năng lực tái chế sản phẩm bao bì do Bộ TN&MT công bố vào ngày 20/2/2024 theo Thông báo số 86/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì.

Nhà máy nhựa tái chế Duy Tân tại tỉnh Long An. Nguồn: DNCC

    Được biết, các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì đã có văn bản và hồ sơ kèm theo gửi Bộ TN&MT đề nghị được công bố đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì. Trên cơ sở tham vấn ý kiến của các địa phương, Bộ TN&MT đã công bố danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định tại khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

    Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì là các đơn vị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (trong đó: bao bì có 21 đơn vị tái chế; ắc quy, pin có 7 đơn vị tái chế; điện, điện tử có 04 đơn vị tái chế; dầu nhớt có 3 đơn vị tái chế). Khu vực phía Bắc có 13 đơn vị tái chế và khu vực phía Nam có 11 đơn vị tái chế.

24 tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì và các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì (Nguồn: Bộ TN&MT)

    Việc công bố danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo, lựa chọn trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì.

    Nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được công bố nhưng phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế.

    Khi lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế sản phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét, đánh giá năng lực, công nghệ, công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị tái chế tại thời điểm ký kết hợp đồng.

    Bộ TN&MT cho hay, các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật mà có nhu cầu được công bố thông tin đơn vị mình có thể gửi thông tin theo Thông báo số 185/TB-BTNMT của Bộ TN&MT về Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT để tổng hợp, công bố.

Bảo Bình

Ý kiến của bạn