Banner trang chủ

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020

18/01/2021

     Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra các giải pháp, phương hướng để triển khai nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, ngày 15/1/2021, tại Thái Bình, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020.

Đồng chí Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

     Theo Báo cáo công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Đỗ Thành Tài - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện nay, Đảng bộ gồm có 6 chi bộ trực thuộc với 85 Đảng viên, trong đó, 74 đảng viên chính thức và 11 đảng viên dự bị. Năm 2020, xác định rõ những thuận lợi, thời cơ, những khó khăn, thách thức, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự năng động sáng tạo trong tổ chức quản lý, điều hành của ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đã ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 trên những mặt công tác sau:

     Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, Đảng ủy Công ty đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 5/2/2020 về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020); Tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của Ngành đạt kết quả cao; triển khai hoạt động truyền thông chào mừng Đại hội Đảng các cấp (Đại hội đại biểu đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...).

     Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, cử 3 đồng chí và tạo điều kiện cho 2 đồng chí (học ngoài giờ thứ 7 và Chủ nhật) là cán chủ chốt đương nhiệm đi học trung cấp lý luận chính trị; 12 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; cử 13 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; Phổ biến, quán triệt Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong các cuộc họp Đảng ủy, sinh hoạt Chi bộ thực hiện nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt xây dựng 1 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân.

Quang cảnh Hội nghị

     Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-ĐU ngày 10/1/2020 về nhiệm vụ công tác năm 2020, Đảng ủy khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ điện tự dùng đạt 10,23%/11,61% (tiết kiệm 1,38%); tỷ lệ dừng máy sự cố thấp hơn 1,2% kế hoạch; hệ số khả dụng cao hơn 5,33% kế hoạch. Về công tác an toàn VSLĐ, BVMT, năm 2020, Ngay đầu năm, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chương trình thực hiện ATVSLĐ, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Công ty. Thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng và định kỳ trung tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP, hệ thống FGD để luôn hoạt động an toàn và hiệu quả, đảm bảo các thông số phát thải theo quy định. Thời gian tới sẽ lắp đặt bổ sung thiết bị cho các trạm quan trắc nước thải, khí thải của NMNĐ Thái Bình. Công ty cũng đảm bảo không có tai nạn lao động; 100% CBCNV được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện, an toàn VSLĐ theo quy định của pháp luật; 100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được khai báo và kiểm định theo quy định; 100% thực hiện lập hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động PCCC; 100% đội viên đội PCCC cơ sở được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện, CBCNV được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về PCCC; trong năm không để ra cháy dẫn đến các hư hỏng về thiết bị; thực hiện mua Bảo hiểm cháy nổ đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, Công ty tiếp tục ổn định đời sống cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên an tâm lao động trên cơ sở các quy định và chính sách của Nhà nước; thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Công ty đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình quyết tâm triển khai chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Phó Bí thư mong muốn Đảng ủy Công ty lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động. Cùng với đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy; chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn.

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

     Tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho rằng những ý kiến này đã động viên, cũng như chỉ đạo sâu sát, chỉ ra mục tiêu phấn đấu và các vấn đề có tính chất then chốt để Đảng bộ Công ty thực hiện và là định hướng trọng tâm giúp Công ty tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.  

     Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đối với Tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thu Hằng

Ý kiến của bạn