Banner trang chủ

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận hành Nhà máy an toàn, hiệu quả

30/11/2020

     Triển khai tuyên truyền, quán triệt việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tập thể Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn đồng tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn một cách tuyệt đối.

Cảnh quan Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

     Kể từ khi nhà máy đi vào vận hành, những khẩu hiệu “An toàn – Hiện đại – Sạch đẹp”, “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, hệ thống biển báo, panô, áp phích về nguy cơ mất an toàn đã được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu để tuyên tuyền, cảnh báo, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho người lao động. Ngay từ tháng đầu tiên của năm sản xuất, Công ty đã khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch an toàn và bảo bộ lao động gắn với tình hình sản xuất - kinh doanh. Tích cực chuẩn bị tổ chức phát động Tuần lễ ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN) nhằm tạo không khí thi đua sản xuất an toàn cho cả năm. Thực hiện huấn luyện ATVSLĐ lần đầu hoặc định kỳ cho người lao động và người đến thực tập tại nhà máy. Đội ngũ an toàn vệ sinh viên gồm 27 người của Công ty được huấn luyện nghiệp vụ kỹ càng, chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả.

     Cùng với đó, Công ty đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác ATVSLĐ, PCCN như: quy trình kỹ thuật an toàn; quy trình xử lý sự cố thiết bị; các văn bản giao chỉ tiêu kèm báo cáo khác… Lãnh đạo Công ty giao Phòng An toàn và Môi trường định kỳ chủ trì tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng điều kiện làm việc để bảo đảm trang cấp đủ, đúng chủng loại, chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và có dự phòng trong quá trình hoạt động.

     Các quy định của cấp trên và của Công ty về công tác ATVSLĐ - Vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công tâm và chính xác để bình xét thi đua giữa các đơn vị. Ngoài ra, còn thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, do đó đã tạo được ý thức chấp hành về thực hiện ATVSLĐ - Vệ sinh môi trường trong mỗi người lao động. Công ty cũng thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động với các cấp quản lý theo đúng quy định.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Bình phối hợp huấn luyện và hướng dẫn thực hành cho lực lượng PCCC tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

     Đối với công tác PCCC, Ban Chỉ huy và Đội PCCC cơ sở được bố trí đều ở các phân xưởng và thực hiện túc trực 24/24h. Hằng năm, Công ty lập phương án PCCC, bên cạnh đó có mời cơ quan cảnh sát PCCC tỉnh Thái Bình đến huấn luyện và thực hành phương án PCCC cho toàn thể CBCNV. Các trang thiết bị, dụng cụ PCCC thường xuyên được kiểm tra nhằm phát hiện các hư hỏng và sữa chữa, thay thế kịp thời, sẵn sàng ứng phó với những rủi ro xảy ra.

     Công tác vệ sinh môi trường cũng được Công ty chú trọng, hằng tháng phối hợp với các cơ quan chức năng đo các chỉ số về quan trắc môi trường, kết quả quan trắc được lập báo cáo và gửi cơ quan chức năng quản lý.

     Các chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy đã đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đều được định kỳ thu gom, lưu kho tạm và bảo quản theo đúng quy định. Công ty đã thuê một đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để vận chuyền và xử lý các chất thải nguy hại theo đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường trồng cây xanh, cây cảnh, vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị, đảm bảo đẹp về cảnh quan, tạo môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp cho người lao động.

Công nhân trong ca vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

     Bên cạnh đó, người lao động được bảo đảm việc làm và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, 100% người lao động được tổ chức khám theo định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo quy định, tổ chức đưa CBCNV đi nghỉ dưỡng, điều dưỡng. Người lao động làm việc tại vị trí có yếu tố độc hại, nguy hiểm được hưởng chế bồi dưỡng bằng hiện vật theo đúng quy định. Tại các vị trí làm việc đều có tủ thuốc, phương tiện cấp cứu và thường xuyên được bổ sung nhằm bảo đảm sử dụng có hiệu quả khi cần thiết.

     Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận hành Nhà máy an toàn, hiệu quả, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị và cháy nổ; đầu tư mua sắm các trang thiết bị bảo hộ lao động hiện đại, có chất lượng cao, góp phần đảm bảo sức khỏe và môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Sơn Tùng

Ý kiến của bạn