Banner trang chủ

Vietsovpetro thực hiện hiệu quả công tác an toàn, sức khỏe và môi trường

06/03/2017

   Ngày 16/2/2017 tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết về công tác An toàn - sức khỏe - môi trường (ATSKMT) năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Đồng chí Lê Hồng Thái - Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

   Hội nghị tập trung vào các báo cáo, tham luận: Tổng kết ATSKMT của Vietsovpetro trong năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017; Những khó khăn trong công tác BVMT trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro và các giải pháp khắc phục; Những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý ATSKMT trên các công trình sản xuất tại Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng.

   Theo Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, trong năm 2016 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã vượt qua các cột mốc từ 5 - 9 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không để xảy ra tai nạn lao động. Việc đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh đã góp phần to lớn vào thành tích chung của Vietsovpetro, giúp hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, không để xảy ra sự cố lớn nào. Đồng thời, các báo cáo đã tập làm rõ những tồn tại cần khắc phục hệ thống quản lý ATSKMT trong năm 2016, nêu những đề xuất, kiến nghị, giải pháp năm 2017 và những năm tiếp theo.

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thái - Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn biểu dương và đánh giá cao công tác ATSKMT của Vietsovpetro, vì trong tình hình khó khăn đã cố gắng giảm mọi chi phí hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chỉ số về tần suất tai nạn lao động và tần suất sự cố năm 2016 của Vietsovpetro thấp hơn mức bình quân của toàn Tập đoàn. Dịp này, đồng chí đưa ra một số đề xuất, gợi ý để Vietsovpetro làm tốt hơn nữa công tác ATSKMT trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo.

   Đồng chí Krupenko E.V. - Phó Chánh kỹ sư Vietsovpetro yêu cầu những người làm công tác ATSKMT, Lãnh đạo các đơn vị cơ sở cần tiếp thu thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn, đồng thời tiếp tục cải tiến Hệ thống quản lý ATSKMT cho phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay của Vietsovpetro.

Đại diện Lãnh đạo Vietsovpetro trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2016 

   Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vietsovpetro đã trao Bằng khen cho 2 tập thể (Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan) cùng 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2016.

                Anh Tuấn

Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 2/2017

Ý kiến của bạn