Banner trang chủ

Toyota đặt mục tiêu giảm 90% khí thải CO2 vào năm 2050

08/07/2016

     Nhằm chung tay cùng thế giới nỗ lực giữ nhiệt độ Trái đất ổn định thông qua việc giảm thiểu phát thải và hấp thụ khí CO2, Toyota đã quyết định đưa ra mục tiêu thách thức sẽ giảm thiểu 90% khí thải CO2 vào năm 2050 so với mức trung bình của Toyota toàn cầu vào năm 2010.

 

 

     Để thực hiện mục tiêu dài hạn này, Toyota đặt ra các mục tiêu trong ngắn hạn như: Đạt doanh số bán toàn cầu hàng năm là 30,000 xe chạy pin nhiên liệu vào khoảng năm 2020. Tại Nhật Bản, bán ít nhất 1,000 xe/1 tháng (hơn 10,000 xe/1 năm); Giới thiệu và kinh doanh xe buýt sử dụng pin nhiên liệu với số lượng nhỏ vào năm 2017, tập trung tại Tokyo; lên kế hoạch bán ra trên 100 xe buýt sử dụng pin nhiên liệu trước Thế vận hội Olympics và Thế vận hội người khuyết tật mùa hè Tokyo 2020; Đạt doanh số bán 1.5 triệu xe Hybrid mỗi năm và doanh số cộng dồn của các mẫu xe Hybrid đạt 15 triệu xe vào năm 2020; Giảm phát thải khí CO2 của các mẫu xe mới 22% vào năm 2020.

     Ngoài ra, Toyota còn đặt mục tiêu không thải CO2 từ khâu sản xuất, sử dụng cho đến khi tiêu hủy xe bằng cách giảm thiểu nguyên vật liệu và phụ tùng, sử dụng vật liệu thải ít CO2, vật liệu sinh học tái chế và dùng thiết kế thuận tiện cho việc tiêu hủy xe.

 

Nhật Minh

 

Ý kiến của bạn