Banner trang chủ

Doanh nghiệp hãy hành động vì Khu công nghiệp xanh bền vững

16/03/2016

     Nhằm tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, nộp đầy đủ thuế tài nguyên, chương trình “Vì môi trường xanh Quốc gia 2016” với chủ đề “Doanh nghiệp hãy hành động vì Khu công nghiệp xanh bền vững” đã được phát động.

 

 

     Chương trình do Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam và Tạp chí Thực phẩm & Sức khỏe phối hợp tổ chức. Việc làm này không chỉ để tạo lập nguồn thu ngân sách mà còn là công cụ quản lý nhà nước trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN; tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác BVMT các KCN; khuyến khích xã hội hóa hoạt động BVMT.

     “Vì môi trường xanh Quốc gia 2016” cũng nhằm đẩy mạnh hoạt động thi đua khen thưởng trong công tác BVMT KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, động viên kịp thời các doanh nghiệp, ban quản lý thực hiện tốt công tác trên.

 

Nguyệt Minh

 

Ý kiến của bạn