Banner trang chủ

Công ty Vedan Việt Nam tích cực hưởng ứng phong trào kêu gọi bảo vệ môi trường

28/09/2016

     Ngày 25/9, tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai, Công ty Vedan Việt Nam đã tham gia tuyên truyền, kêu gọi bảo vệ môi trường và tài trợ 1500 phần quà cho Ngày hội tái chế Đồng Nai năm 2016 với chủ đề: “Tái chế - Tiết kiệm và bảo vệ môi trường”.

 

 

     Mỗi ngày tỉnh Đồng Nai phát sinh hơn 1.600 tấn chất thải sinh hoạt và gần 1 ngàn tấn chất thải công nghiệp. Từ năm 2011, tỉnh đã quy hoạch 9 khu xử lý chất thải rắn với 15 dự án và đến nay đã có 11 dự án đi vào hoạt động, tiếp nhận và xử lý chất thải. Tuy nhiên, hiện nay, lượng rác thải ở Đồng Nai chưa được phân loại, nên tỷ lệ chôn lấp khoảng 73% và chỉ có 27% được đốt và tái chế. Do đó, Ngày hội tái chế chất thải được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc thu gom và phân loại rác tại nguồn để tái chế, giảm chôn lấp. Việc thực hiện tốt thu gom và phân loại rác tại nguồn để tái chế, sẽ tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên, đất chôn lấp, giảm chi phí đổ thải và chậm lại quá trình tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

     Hưởng ứng tích cực các chương trình hành động kêu gọi bảo môi trường, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cán bộ công nhân viên Công ty Vedan Việt Nam đã tham gia tuyên truyền, thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và thu gom chất thải có thể tái chế, trao đổi đồ cũ, hướng dẫn làm đồ tái chế, đồng thời tài trợ 1500 phần quà cho chương trình.

     Bên cạnh việc tài trợ cho Ngày hội tái chế Đồng Nai, Công ty Vedan Việt Nam còn tham gia tài trợ chương trình Ngày Nước thế giới, ngày Môi trường thế giới, tài trợ cho UBND huyện Long Thành thực hiện chương trình Trồng cây nhớ ơn Bác, tham gia ngày hội tái chế huyện Long Thành, chương trình phân loại rác tại nguồn,…

 

Phạm Tuyên

Ý kiến của bạn