Banner trang chủ

Công ty Giấy Việt Trì bị xử phạt gần 400 triệu đồng

26/08/2016

     Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có kết luận về công tác bảo vệ môi trường tại Công ty CP Giấy Việt Trì, xác định đơn vị này đã có hành vi xả nước thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường và xử phạt Công ty gần 400 triệu đồng.

     Theo Kết luận Thanh tra, trong quá trình sản xuất, Công ty CP Giấy Việt Trì (tại phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã thay đổi một số nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt gồm: Sản lượng giấy sản xuất 80.000 tấn/năm, không xây dựng hệ thống nấu tẩy bột giấy, hệ thống xử lý khí thải sử dụng lọc bụi bằng cyclone thay lọc bụi tĩnh điện, thay đổi chương trình quan trắc môi trường nhưng chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Phú Thọ.

     Qua kết quả kiểm tra, phân tích mẫu chất thải, Đoàn kiểm tra khẳng định kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải sau HTXL lấy tại điểm xả cuối trước khi vào mương nước thải ra sông Hồng so sánh với Quy chuẩn Việt Nam vượt 7,7 lần quy chuẩn cho phép. Đối với mẫu nước thải lò hơi đốt mùn cưa lấy tại hệ thống thoát nước mưa cạnh xưởng đốt mùn cưa có thông số PH vượt 1,3 lần quy chuẩn và mẫu nước thải sau HTXL lấy tại điểm xả thải cuối trước khi ra mương vượt 3,7 lần.

 

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP Giấy Việt Trì

 

     Đoàn kiểm tra cũng cho biết, mặc dù Công ty đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được phê duyệt theo quy định, giấy xác nhận đã thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án…nhưng chưa đúng theo quy định. Đặc biệt, tình hình quản lý và xử lý chất thải nguy hại chưa đúng quy trình, các thùng phuy đựng hóa chất chưa được thu gom, không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

     Tổng cục Môi trường xác định, Công ty CP Giấy Việt Trì có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400m3/ngày đến dưới 600 m3/ngày, quy định tại Điểm K, Khoản 4, Điều 13 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

     Qua đó, Tổng cục Môi trường đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Giấy Việt Trì  số tiền 374 triệu đồng vì hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Đồng thời buộc Công ty CP Giấy Việt Trì phải đình chỉ ngay hành vi xả thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường và khẩn trương đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải hiện hữu, đảm bảo nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn khi thải ra môi trường. Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu Công ty phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục một số thông số đặc trưng gồm lưu lượng nước thải, PH, độ màu, COD và ammonia, có camera giám sát và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ khi được yêu cầu.

     Trước đó, ngày 21/5/2015, báo Đại Đoàn Kết đã từng có bài “Công ty Giấy Việt Trì vẫn gây ô nhiễm” phản ánh về việc, nhiều năm qua Công ty CP Giấy Việt Trì đã liên tục xả thải chưa đảm bảo tiêu chuẩn ra môi trường, khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.   

 

Theo Đức Sơn - Daidoanket.vn

 

Ý kiến của bạn