Banner trang chủ

Công ty CP Tin học - Công nghệ, môi trường xác định công nghệ thông tin làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

09/06/2016

   Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực BVMT, Công ty CP Tin học - Công nghệ, Môi trường đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Nhân dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tạp chí Môi trường có cuộc trò chuyện với Phó Giám đốc Công ty Đỗ Mạnh Dũng về việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.

Ông Đỗ Mạnh Dũng
Phó Giám đốc Công ty CP Tin học - Công nghệ, Môi trường 

   Là đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực tin học, công nghệ và môi trường, xin ông cho biết một số kết quả hoạt động chính của Công ty trong thời gian qua?

   Ông Đỗ Mạnh Dũng: Có thể nói, 2015 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn TKV nhưng Công ty đã vượt qua thách thức đó và ghi những dấu ấn nhất định trong phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, Công ty đã nỗ lực để khẳng định thương hiệu, giữ được vị thế trên thị trường, đảm bảo doanh thu và thu nhập cho người lao động. Để có được những kết quả đó, là nhờ sự đoàn kết và quyết tâm của lãnh đạo, tập thể người lao động trong Công ty, đặc biệt nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn nên Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 với doanh thu đạt 139 tỷ đồng bằng 132% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 5,555 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 11,1 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2016, Công ty phấn đấu doanh thu đạt 112 tỷ đồng; giá trị sản xuất đạt 50,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đạt 13.342 nghìn đồng/người/tháng, đồng thời giữ vững tốc độ phát triển đối với lĩnh vực địa chất, thi công thăm dò, môi trường và đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ.

   Năm 2014, Công ty đã được Bộ TN&MT cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 030)… Với nền tảng này, Công ty đã có bước tiến như thế nào để triển khai hiệu quả các dự án trong lĩnh vực môi trường, thưa ông?

   Ông Đỗ Mạnh Dũng: Để thực hiện công tác quan trắc môi trường theo quy định của Luật BVMT và yêu cầu thực tế, Công ty đã từng bước đầu tư trang thiết bị quan trắc tại hiện trường, cũng như nâng cấp phòng thí nghiệm đủ năng lực triển khai nghiên cứu, thực hiện các phương pháp phân tích mới theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Việc Công ty được Bộ TN&MT cấp Chứng nhận VIMCERTS 030 là sự công nhận năng lực của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, Công ty cũng được cấp Chứng nhận đáp ứng các yêu cầu theo Tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho Phòng thí nghiệm VILAS 588. Với nền tảng này, Công ty đã triển khai hiệu quả công tác quan trắc môi trường cho các đơn vị trong Tập đoàn, phục vụ các dự án trong lĩnh vực môi trường. Nhiều đề tài, dự án môi trường của Công ty thực hiện những năm qua được đánh giá cao như xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường TKV, chuẩn hóa số liệu để lập ngân hàng cơ sở dữ liệu môi trường chung; xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải mỏ, tiếp tục xử lý nước thải mỏ sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cho công nhân; thử nghiệm xử lý nước thải mỏ bằng công nghệ vi sinh thân thiện với môi trường, chi phí thấp, phù hợp để xử lý nước thải mỏ ở quy mô vừa và nhỏ. Công ty đã được Tập đoàn giao làm đầu mối triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, giúp Tập đoàn áp dụng nhiều giải pháp công nghệ, kỹ thuật mới trong xử lý môi trường mỏ.

   Những tiền đề này đã tạo điều kiện cho Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, đặc biệt là quan trắc môi trường. Hiện Công ty có đủ năng lực để thực hiện phân tích, đo đạc 86 thông số, trong đó có 53 thông số trong phòng thí nghiệm và 33 thông số hiện trường. Đến nay, Công ty đã duy trì và tuân thủ theo quy định, đồng thời đầu tư thêm thiết bị AAS và xin cấp phép bổ sung phân tích 32 thông số, đã được Bộ TN&MT cho phép.

   Bên cạnh đó, về lĩnh vực công nghệ thông tin, Công ty đã có giải pháp gì nhằm phát huy hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than?

   Ông Đỗ Mạnh Dũng: Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Công ty đã hoàn thành vận hành hệ thống mạng công nghệ thông tin TKV; thiết kế hệ thống giám sát lưu chuyển than tại Tập đoàn; xây dựng và chuyển giao các phần mềm địa chất trắc địa, văn phòng điện tử, phần mềm quản lý vật tư… cho các đơn vị trong Tập đoàn, góp phần tăng hiệu quả công tác quản lý, cũng như hoạt động sản xuất của các đơn vị.

   Ngoài ra, Công ty đã thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý và điều hành cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên: Công ty than: Hà Tu, Khe Chàm, Mạo Khê, Hà Lầm… như Báo cáo nhanh hàng ngày, Báo cáo thống kê, Quản lý vật tư… lập quy hoạch phát triển công nghệ thông tin trong Tập đoàn. Công ty xác định lấy công nghệ thông tin làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng các phần mềm chuyên ngành vào từng lĩnh vực chuyên môn để phát huy những hiệu quả thiết thực.

Giải pháp bãi thải phân tầng thay thế bãi thải cao tại vùng than Quảng Ninh 

Trạm xử lý nước thải mỏ Hà Tu

   Xin ông cho biết, Công ty đã triển khai tuyên truyền như thế nào để tăng cường hiệu quả công tác an toàn lao động và BVMT trong sản xuất?

   Ông Đỗ Mạnh Dũng: Hàng năm, Công ty đều tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho CBCNV trong đơn vị, đặc biệt những nơi có nguy cơ mất an toàn cao.

   Hưởng ứng các sự kiện về môi trường, trong đó có Ngày Môi trường thế giới năm 2016, Công ty tổ chức một số hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; Treo panô áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền trên bảng điện tử các hình ảnh về môi trường tại khu văn phòng của Công ty nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV để cùng hành động BVMT; Thực hiện tổng vệ sinh trong toàn Công ty.

   Xin cảm ơn ông!

                Đức Trí (Thực hiện)

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 5/2016)

Ý kiến của bạn