Banner trang chủ

Thúc đẩy doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường

02/10/2015

     Theo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, chỉ có một số ít các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, thường là các tập đoàn, công ty lớn thực sự đưa nhiệm vụ BVMT vào cốt lõi chiến lược và chương trình hoạt động của mình. Còn lại đa số doanh nghiệp, đặc biệt là những DN vừa và nhỏ (chiếm gần 98% tổng số DN trên cả nước) vẫn chưa gắn liền hoạt động sản xuất, kinh doanh với BVMT, hoặc chỉ thực hiện qua loa với mục đích đối phó với các cơ quan chức năng.

 

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam TS. Đoàn Duy Khương

 

     TS. Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, doanh nghiệp với vai trò là những “tế bào” của nền kinh tế, không thể phủ nhận trách nhiệm đối với sự phát triển thiếu bền vững này. BVMT là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững, bên cạnh phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường đã không được quan tâm đúng mức trong nhiều năm tại Việt Nam, khi chúng ta dành quá nhiều sự tập trung cho phát triển kinh tế.

     Trong những năm gần đây, VCCI đã tích cực triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm khuyến khích và hỗ trợ các DN từng bước đưa công tác BVMT vào các khâu hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Tiêu biểu trong số đó là Dự án “Đào tạo sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải dành cho các DN tại Việt Nam” do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VP PTBV) thuộc VCCI thực hiện.

     Ngoài ra, thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), VCCI đã dành nhiều nỗ lực trong công tác thúc đẩy thể chế hóa và hỗ trợ các DN lập Báo cáo Bền vững (BCBV). Đây là loại hình báo cáo rất phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều DN Việt Nam.

     Bên cạnh công tác hỗ trợ cộng đồng DN tích hợp việc BVMT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, VCCI cũng tạo cơ chế giúp DN trao đổi, đóng góp ý kiến với các cơ quan Chính phủ về những chương trình, kế hoạch, chính sách có liên quan đến môi trường.

 

Nhật Minh

Ý kiến của bạn