Banner trang chủ
Tiếp cận quyền con người trong bảo vệ môi trường

13/10/2013

Môi trường là nơi cung cấp toàn bộ điều kiện thiết yếu và nguồn lực để con người có cơ hội sáng tạo nên những giá trị về khoa học, tinh thần, đạo đức. Những hoạt động của con người đều chứa đựng bản chất là hành vi tác động và làm biến đổi môi trường.
Duy trì dịch vụ hệ sinh thái cho Mũi Cà Mau trong bối cảnh biến đổi khí hậu

02/09/2013

Mũi Cà Mau là một vùng đất ngập nước với hệ sinh thái (HST) ngập mặn ven biển độc đáo có tính đa dạng sinh học cao đem lại giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học. Tuy nhiên, ngoài mối đe dọa thường xuyên do hoạt động của con người
Sừng tê giác không khác móng tay, móng chân người

02/09/2013

Đó chính là thông điệp của Chiến dịch truyền thông “Nói không với sừng tê giác” do WWF và TRAFFIC phát động, nhằm nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu về bản chất sừng tê giác.
Mô hình Tổ tự quản mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường địa phương

02/09/2013

Năm 2009, với sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển và chuyển giao công nghệ Pháp (GRET), Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ địa phương hỗ trợ Phát triển nông nghiệp - nông thôn phía Bắc Việt Nam (NERAD) được thành lập.
Công tác bảo tồn đa dạng sinh học0020Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

02/09/2013

VQG Mũi Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 142/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích tự nhiên là 41.862 ha trong đó diện tích đất liền: 15.262 ha, diện tích phần ven biển: 26.600 ha.