Banner trang chủ

Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính các chất làm suy thoái tầng ô-zôn trong lĩnh vực kho lạnh

12/11/2014

     Ngày 21/10/2014, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy thoái tầng ô-zôn trong lĩnh vực kho lạnh”.

 

 

     Việc tầng ô-zôn bị suy giảm ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe của con người và giảm chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, làm tổn hại tới các loài thủy sinh, bao gồm sinh vật và động vật, ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn và chất lượng thủy sản. Ngoài ra, cũng làm giảm tuổi thọ của các vật liệu xây dựng, nhất là khu vực nhiệt đới.

     Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-zôn từ tháng 1/1994. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất CFC, Halon và CTC từ ngày 1/1/2010 theo đúng lộ trình do Nghị định thư Montreal quy định. Việt Nam đã nhận được trên 7 triệu USD từ Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal trong giai đoạn 1995 -2010 cho việc loại trừ CFC, Halon và CTC.

     Tháng 9/2014, nước ta đã phê duyệt Dự án “Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy thoái tầng ô-zôn trong lĩnh vực kho lạnh”. Dự án nhằm giới thiệu các hệ thống làm lạnh thay thế vào thị trường Việt Nam và trình diễn hiệu quả của các hệ thống này đối với các nhà hoạch đinh chính sách, nhà máy sử dụng và vận hành hệ thống làm lạnh, với 3 Hợp phần: Hỗ trợ chính sách, quy định và pháp lý; Chuyển giao công nghệ; Nâng cao nhận thức. Tổng kinh phí của Dự án là 2.145.000 USD.

 

            Hồng Nhung

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 10/2014

 

Ý kiến của bạn