Banner trang chủ

Tập huấn về công tác BVMT trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

27/05/2019

     Trong hai ngày 9 - 10/5/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lớp tập huấn về công tác BVMT trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

     Tham gia lớp tập huấn có 150 học viên là cán bộ, công chức phòng chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị thuộc Sở VHTTDL; cán bộ lãnh đạo tại các xã có nhiều di tích, lễ hội và có hoạt động du lịch; đại diện các khu, điểm du lịch, di tích; cán bộ phụ trách công tác BVMT tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch và hướng dẫn viên du lịch…

 

 

     Tham gia Lớp tập huấn, học viên được giảng viên của Trường Cán bộ Quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về môi trường và một số phương hướng, giải pháp trọng tâm về BVMT; Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy định pháp luật về BVMT; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác BVMT.

     Bên cạnh đó, các học viên còn được phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác BVMT nói chung, BVMT trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng; Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về BVMT; học tập kinh nghiệm BVMT từ một số điển hình trong hoạt động BVMT du lịch, lễ hội và di tích của tỉnh Thái Nguyên.

 

Phạm Đình

Ý kiến của bạn