Banner trang chủ

Phụ nữ Quảng Bình với phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2022

08/07/2020

    Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phụ nữ Quảng Bình với phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2022”.

 

Các hội viên phụ nữ trong tỉnh tham gia thu gom rác thải vào ngày Chủ nhật tuần thứ 2 hàng tháng

 

   Mục tiêu của Đề án này nhằm nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, cộng đồng người dân trong công tác phòng, chống ô nhiễm môi trường bởi rác thải nhựa, góp phần BVMT và sự phát triển kinh tế bền vững. Phát động nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ trong phòng, chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túy ni lông trên địa bàn.

    Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2022 có 100% hộ gia đình cán bộ Hội, trên 85% hộ gia đình hội viên phụ nữ được tiếp cận những kiến thức cơ bản về BVMT, làm thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể để hạn chế dần và tiến tới loại bỏ việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; 100% hộ gia đình cán bộ Hội và 80% hộ gia đình hội viên, phụ nữ có 1 thùng rác đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện phân loại rác tại nguồn; xây dựng 5 mô hình điểm “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi ni lông” tại thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và các huyện: Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Trạch.

    Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời văn bản pháp luật liên quan đến ô nhiễm môi trường gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về phòng, chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường đối với từng hộ gia đình, khu dân cư, chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tổ chức cho hội viên phụ nữ tại địa bàn ký cam kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa bằng những việc làm cụ thể; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình ‘‘Mỗi hố rác một cây xanh’’, “Phân loại rác thải tại nhà”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi ni lông”; xây dựng mô hình điểm về “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi ni lông”; tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh các tuyến đường khu dân cư vào chiều thứ Bảy hàng tuần....

   Thời gian thực hiện Đề án “Phụ nữ Quảng Bình với phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2022” từ quý III/2020 đến năm 2022.

 

Phương Tâm

Ý kiến của bạn