Banner trang chủ

Lâm Đồng: Chi trả dịch vụ môi trường rừng hiệu quả

07/04/2020

     Tính đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có 80 đơn vị, bao gồm 40 nhà máy thủy điện, 18 cơ sở sản xuất và kinh doanh nước sạch, 17 đơn vị kinh doanh du lịch và năm cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tổng số tiền thu được trong giai đoạn 2011 - 2018 tại Lâm Đồng là 1.432 tỷ đồng (bình quân hơn 179 tỷ đồng/năm).

 

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân

     Tỉnh thu tiền dịch vụ môi trường rừng bằng hình thức ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Đối tượng được chi trả tiền là các chủ rừng và tổ chức nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Vườn quốc gia), doanh nghiệp, hộ gia đình, cộng đồng và hộ nhận khoán bảo vệ rừng với chủ rừng là tổ chức nhà nước. Đơn giá khoán đến hộ là 500.000 - 600.000 đồng/ha/năm và diện tích khoán là 25 - 30 ha/hộ. Công việc này tạo nguồn thu nhập 12,5 - 15 triệu đồng/hộ/năm và chiếm khoảng 15% tổng thu nhập của hộ gia đình trong năm. Khoản thu đã góp phần cải thiện đời sống cho hơn 16 nghìn hộ (hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số) tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

     Trong 10 năm qua, việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy hiệu quả, nhận thức của cán bộ, nhân dân, nhất là người dân sống gần rừng, các chủ rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thay đổi rõ rệt. Từ đó, tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với mục tiêu tạo sự công bằng.

 

Chí Viễn

 

 

Ý kiến của bạn