Banner trang chủ

Hội Cựu chiến bin tỉnh Sóc Trăng tham gia bảo vệ môi trường

09/09/2014

     Trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đã có những bước phát triển quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức cao, bình quân 10%. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển, Sóc Trăng đang đứng trước nhiều thách thức về tình trạng ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng từ chất thải sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh phát sinh.

 

Các hội viên Hội CCB Sóc Trăng tích cực tham gia vệ sinh môi trường

 

     Nhận thức được vấn đề BVMT là cấp bách và "BVMT là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức cộng đồng và của mọi người" đồng thời được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Hội CCB tỉnh Sóc trăng đã phối hợp với Sở TN&MT ký Chương trình liên tịch số 11/CTLT-CCB-STNMT, ngày 25/12/2008 và xây dựng Kế hoạch số 12/KHLT-CCB-STNMT, ngày 25/12/2008 phối hợp thực hiện tại địa phương. Theo đó, Hội CCB tỉnh đã phối hợp ngành TN&MT tổ chức 2 lớp tập huấn cho 232 lượt cán bộ huyện, thị, thành Hội và cán bộ cơ sở; tham gia phối hợp cùng với các ban, ngành đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền vận động 264 cuộc, với 46.860 lượt hội viên, nhân dân tham dự. Nội dung tuyên truyền, tập huấn gồm Luật BVMT (năm 2005), Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính Trị về "BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", tiêu chí về môi trường trong chủ trương xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; vai trò của Hội CCB trong công tác BVMT. Qua tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện đã giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò trách nhiệm trong công tác BVMT.

     Bên cạnh đó, các cấp Hội đã lồng ghép công tác BVMT vào nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài việc gương mẫu vận động chấp hành và thực hiện BVMT, cán bộ, hội viên CCB trực tiếp tham gia đóng góp 16.678 ngày công lao động, phát quang 392,8 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 63.700 m2 kênh mương, cống rãnh, đắp 31.500 m đê bao và đóng góp 947.400.000 đồng để xây, sửa cầu, cống đê bao… Hàng năm, các cán bộ hội viên tham gia hưởng ứng tuần Lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới 5/6; qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội trong tỉnh đã phát động 100% hộ gia đình hội viên CCB đăng ký không gây ô nhiễm môi trường, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, không bỏ rác nơi công cộng … Tiêu biểu là thị xã Vĩnh Châu, huyện Thạnh Trị đã tích cực tham gia vận động 11.695 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng chuồng trại, có hố xí xử lý phân phù hợp; 12.851 hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh; trồng hoa hai bên đường giao thông nông thôn 10.729 m; huyện Long phú vận động 580 hộ gia đình CCB xây dựng mô hình hố đổ rác gia đình theo quy định ở các xã Phú Hữu, Hậu Thạnh, Tân Hưng, Long Đức, Châu Khánh, Song Phụng. Thực hiện phong trào "Vì một thành phố văn minh", Hội CCB Sóc Trăng đã phát động hội viên thực hiện khẩu hiệu hành động "4 có, 4 không", trong đó có nội dung về BVMT, mỗi cơ sở nhận quản lý một vài tuyến đường đảm bảo "Xanh, Sạch, Đẹp", góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng ô nhiểm môi trường. Năm 2014, Hội CCB tỉnh đã vận động 100% cán bộ hội viên đăng ký và thực hiện đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

     Tuy nhiên, thời gian qua, công tác BVMT của Hội CCB tỉnh còn gặp một số khó khăn do công tác tuyên truyền vận động không được thường xuyên, liên tục và một bộ phận không nhỏ dân cư có đời sống khó khăn, không tích cực trong công tác BVMT, một số cơ sở sản xuất, nhất là cơ sở nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư còn xả rác, nước thải ra môi trường. Đối với vùng nông thôn, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa xử lý đúng quy định nên gây ô nhiễm nguồn nước.

     Để công tác BVMT đạt hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường công tác truyền thông đại chúng, nhất là qua đài truyền thanh, truyền hình kết hợp phát tờ rơi đến từng hộ gia đình; Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực BVMT như: Ngày môi trường thế giới, Ngày đa dạng sinh học, Chiến dịch cho thế giới sạch hơn và tham gia các cuộc thi, hội thảo tìm hiểu về BVMT do Trung ương và tỉnh phát động…

 

Đức Anh

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 8/2014

 

 

Ý kiến của bạn