Banner trang chủ

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015

24/04/2015

     Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ĐDSH, Liên hợp quốc đã chọn ngày 22/5 hàng năm là Ngày Quốc tế ĐDSH.

     Hưởng ứng Ngày quốc tế ĐDSH năm 2015 với chủ đề ĐDSH cho phát triển bền vững”, Bộ TN&MT đề nghị quý cơ quan:

     Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp về tầm quan trọng, vai trò của ĐDSH và ý nghĩa của việc bảo tồn ĐDSH đối với phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn ĐDSH;

     Tổ chức phát động các phong trào: BVMT; Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; Bảo vệ nguồn nước;

     Lồng ghép hoạt động bảo tồn ĐDSH vào kế hoạch hoạt động của cơ quan, địa phương;

     Tùy điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế ĐDSH 22/5; Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, làm phim, phóng sự chủ đề về ĐDSH nói chung, ĐDSH và phát triển bền vững nói riêng; Treo áp phích, tranh cổ động, phát tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.

     Bộ TN&MT đề nghị quý cơ quan thống nhất trong toàn Ủy ban tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế ĐDSH và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội để theo dõi, tổng hợp và đúc kết kinh nghiệm.

 

Theo VEA

Ý kiến của bạn