Banner trang chủ

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

01/04/2020

     Những năm qua, Mặt trận các cấp quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động). Với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên, các hoạt động giữ gìn cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện sự phối hợp trách nhiệm giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp. Qua đó, phát huy ý thức tự giác, tự quản trong giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân tại nơi cư trú.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy xác định tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất; chung tay, góp sức BVMT gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, Ủy ban MTTQVN quận đã chỉ đạo Mặt trận các phường tập trung xây dựng, nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị; vận động nhân dân tham gia BVMT bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp dân, tham gia trồng hoa, vệ sinh môi trường; xây dựng các tuyến đường sạch đẹp…

 

Người dân tổ 4, khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy tích cực tham gia giữ vệ sinh, cảnh quan môi trường sạch đẹp

 

     Tiêu biểu, tại phường Trà An, hàng tháng, Mặt trận và các đoàn thể phường đều phối hợp tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, hẻm. Ủy ban MTTQVN phường chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến nội dung về xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường. Riêng năm 2019, Mặt trận phường đã phối hợp tổ chức được 122 cuộc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường thu hút trên 4.600 lượt người tham dự; phát 500 tờ tuyên truyền về tiêu chí xây dựng khu dân cư an toàn tiêu biểu, thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình...

     Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN phường Trà An và các tổ chức thành viên còn kêu gọi người dân tham gia nhiều mô hình  như phong trào 3 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ; hoạt động của đoàn viên thanh niên ra quân trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo sai quy định…; Hội Chữ thập đỏ xây dựng tuyến đường hoa Hồ Trung Thành… Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần để diện mạo đô thị thêm xanh - sạch - đẹp.

     Nhằm nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia BVMT, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy cũng chỉ đạo Mặt trận các phường lựa chọn và xây dựng những mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động. Tiêu biểu như BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu tại Nhà thờ Rạch Súc (khu vực Bình Trung, phường Long Hòa); xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (phường Long Tuyền); xây dựng tuyến đường Đặng Thị Nhường sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn (khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa)…

 

Nam Việt

Ý kiến của bạn