Banner trang chủ

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

30/11/2021

    Nhằm định hướng xây dựng cơ chế, quy định của địa phương về quản lý chất thải nhựa; sản xuất và tiêu thụ túi ni lông khó phân hủy sử dụng trong sinh hoạt; sản phẩm nhựa dùng một lần sử dụng trong sinh hoạt, tiêu dùng thông thường cũng như triển khai đẩy mạnh nhằm đạt mục tiêu đã đề ra “từ năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần; đến năm 2025 cùng với cả nước không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, ngày 19/11/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Rác thải từng là vấn nạn nhức nhối tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

    Theo đó, Thừa Thiên - Huế phấn đấu đến năm 2025, sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

    Thời gian thực hiện Kế hoạch là từ năm 2021 đến năm 2026. Sau 5 năm triển khai, Kế hoạch sẽ tổ chức tổng kết, cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ theo Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn