Banner trang chủ

Đánh giá công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

29/11/2021

    Ngày 26/11/2021, Sở TN&MT Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến Đánh giá công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Đà Nẵng, phục vụ mục tiêu quản lý chất thải bền vững. Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng và PGS. TS. Phạm Duy Hoà, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đồng chủ trì Hội thảo.

    Một số kết quả ban đầu trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

    Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ cho phát triển bền vững (SATREPS) do Cơ quan Khoa học - công nghệ Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ, tháng 6/2020, Sở TN&MT Đà Nẵng đã Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam” với trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mục tiêu nhằm xác định thực trạng về quản lý chất thải rắn xây dựng tại Đà Nẵng để đề xuất những định hướng giải pháp quản lý phù hợp cho Thành phố, đến nay, sau hơn một năm thực hiện khảo sát, nhóm nghiên cứu Đại học Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo “Quản lý chất thải rắn xây dựng tại Đà Nẵng: Hiện trạng và đề xuất”.

    Kết quả khảo sát cho thấy, công tác quản lý chất thải rắn xây dựng tại Đà Nẵng hiện nay chưa được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền, tuân thủ các chính sách về quản lý chất thải rắn xây dựng ở mức độ thấp; hoạt động tái chế chất thải rắn xây dựng chủ yếu ở việc tái sử dụng cho khâu san lấp mặt bằng, tình trạng đổ chất thải rắn xây dựng trái phép diễn ra khá phổ biến. Thành phố chưa có doanh nghiệp thu gom chất thải rắn xây dựng chuyên nghiệp; quy hoạch các bãi tập kết, chôn lấp chất thải rắn xây dựng chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của việc xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng còn khá thấp; tốc độ đô thị hóa nhanh chóng; thiếu hướng dẫn chính thức trong việc vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và định mức cho những hoạt động này.

    Đà Nẵng đã có kế hoạch tổng thể quy hoạch các bãi tập kết, chôn lấp chất thải rắn xây dựng trên toàn Thành phố kể từ nắm 2016. Tuy nhiên, quy hoạch này vẫn chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Trong số 14 địa điểm được quy hoạch, chỉ có một địa điểm đã đi vào hoạt động. Việc đổ chất thải rắn xây dựng bất hợp pháp vẫn phổ biến trên địa bàn thành phố, làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan của một thành phố du lịch.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

    Báo cáo tại Hội thảo, Phó Chi cục Trưởng Cục BVMT TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Hà cho biết, thực hiện Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến năm 2025 theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 11/4/2019, giai đoạn 2019 - 2021, chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố được thu gom, xử lý trên 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng ước đạt từ 8 - 12%. Tổng khối lượng rác tái chế được thu gom đạt 1.500 tấn, rác nguy hại là 3,34 tấn và rác có kích thước lớn là 1.100 tấn. Tỷ lệ các tổ dân phố thực hiện phân loại rác tại nguồn chiếm 83% trên tổng số tổ dân phố Thành phố. Tuy nhiên, tỷ lệ các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn chỉ đạt ở mức trung bình (63%). Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện phân loại rác tại nguồn ở mức trung bình (dưới 60%), đặc biệt quận Liên Chiểu có tỷ lệ phân loại rác tại nguồn thấp nhất (16%).

    Cùng với việc triển khai phân loại rác tại nguồn, hệ thống văn bản chính sách, quy định về quản lý phân loại rác tại nguồn, quản lý rác tại nguồn cơ bản được ban hành đồng bộ. Các ngành, quận/huyện sớm hoàn thiện phương thức phân loại, lưu chứa và thu gom phân loại rác tại nguồn cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn dân cư. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật về thu gom và vận chuyển chất thải rắn trong đô thị dần được cải thiện, hướng tới ổn định trong năm 2022 - 2023, góp phần hoàn thiện phương thức triển khai 3R - Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng giai đoạn đầu, đặc biệt đối với nhóm rác thải kích cỡ lớn và phế thải xây dựng.

    Như vậy, công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Đà Nẵng bước đầu đạt thu được những kết quả nhất định, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, sự tham gia vào cuộc của nhiều hội đoàn thể. Hoạt động truyền thông được chú trọng thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cộng đồng. Nhiều mô hình hay, hiệu quả được triển khai và nhân rộng như: “Thùng thu gom rác thải nhựa” đặt tại các khu du lịch, di tích, công cộng; mô hình thu gom pin cũ tại khu dân cư; “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”; “Tận dụng vải bạt cũ may túi”; “Trồng cây chuối lấy lá” hạn chế sử dụng túi ni lông…

    Tiếp tục quản lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng tại nguồn

    Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng nhận định, trong công tác quản lý tổng hợp về rác thải, triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một trong những giải pháp cơ bản, góp phần xử lý chất thải rắn ở các đô thị theo hướng tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên từ rác. Giải pháp này đã được lãnh đạo Thành phố, Lãnh đạo HĐND Thành phố quan tâm, đánh giá là rất cần thiết để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, thành phố môi trường trên tinh thần Nghị quyết số 204/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và đề ra mục tiêu cụ thể về phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn. Công tác này hoàn toàn phù hợp với Luật BVMT năm 2020 sắp có hiệu lực từ năm 2022.

    Bên cạnh chất thải rắn tái chế, quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng đang là vấn đề nóng, chưa được giải quyết cơ bản ở các đô thị nói chung và ở TP. Đà Nẵng nói riêng. Vẫn còn tình trạng chủ đầu tư, người dân đã tìm mọi cách để giảm chi phí xử lý chất thải nên đã đổ trộm chất thải rắn ra đường, khu vực ít dân cư, những lô đất trống hay các khu vực ven hồ, ao... Điều này góp phần ô nhiễm môi trường, gây xấu cảnh quan, ảnh hưởng đến sự phát triển hạ tầng đô thị của Thành phố trong tương lai.

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng tiếp nhận Báo cáo nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án

“Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường

và tăng khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam”

    PGS. TS. Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ, thời gian tới, Dự án “Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam” sẽ tiếp tục nghiên cứu tập trung vào thực trạng thu gom, thành phần vật liệu và dòng chất thải rắn xây dựng từ các công trình xây dựng, phá dỡ; tình trạng đổ chất thải rắn xây dựng trái phép, đặc biệt tại các khu vực ảnh hưởng cảnh quan du lịch của thành phố; nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý và mô hình tái chế chất thải rắn xây dựng phù hợp cho đối với Đà Nẵng; đề xuất xây dựng đề án tổng thể về quản lý và tái chế chất thải rắn xây dựng nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

    Về phía địa phương, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình về phân loại chất thải rắn sinh hoạt, quản lý rác thải nhựa; thúc đẩy tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đồng thời, tăng cường kêu gọi các dự án quốc tế hỗ trợ các địa phương thực hiện quản lý chất thải rắn, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và quản lý rác thải nhựa; nghiên cứu phương thức tổ chức phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt sát với quy định của Luật BVMT năm 2020.

    Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện nghiên cứu về phương thức tổ chức phân loại chất thải rắn xây dựng tại nguồn, tổ chức triển khai ở một số quận, huyện; xây dựng Bộ tiêu chí và thực hiện đánh giá kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho từng nhóm đối tượng; hoàn thiện Bộ cơ sở dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ  thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách quản lý chất thải rắn xây dựng đến người dân và các bên liên quan; xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn Thành phố.

    Theo Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng, việc UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, đánh dấu bước quan trọng trong công tác BVMT, hướng đến xây dựng đô thị sinh thái, phát triển bền vững của Thành phố; phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật BVMT năm 2020 được Quốc hội ban hành. Với đề án này, hiện nay, các sở, ngành, địa phương của Thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước. UBND Thành phố cũng vừa phê duyệt Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về tiếp nhận Dự án “Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải tại TP. Đà Nẵng do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ (giai đoạn 2) với tổng mức tài trợ trên 15 tỷ đồng. Đây là một trong những nguồn lực kỹ thuật rất lớn để Thành phố triển khai công tác quản lý, phân loại chất thải rắn đạt hiệu quả hơn nữa” - Ông Tô Văn Hùng cho biết.

An Vi

Ý kiến của bạn