Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/08/2022
Cách tiếp cận của một số quốc gia trong đánh giá thực hiện Quy hoạch môi trường và đề xuất áp dụng c...

13/08/2020

Đánh giá thực hiện quy hoạch đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định sự thành công của quy hoạch, cũng như đối với công tác lập quy hoạch trong tương lai.
Vai trò của đa dạng sinh học trong giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu tại Kiên Giang

06/08/2020

Tỉnh Kiên Giang nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam, phía Đông và Đông Nam giáp với các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Hậu Giang, phía Nam giáp Cà Mau, phía Bắc giáp Cam-pu-chia với đường biên giới dài 54 km.
Hiệp định tự do thương mại EU và các thách thức về môi trường

05/08/2020

Ngày 8/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại và Hiệp định bảo hộ đầu tư với EU (gọi tắt là Hiệp định), sau khi Nghị viện EU thông qua vào tháng 2/2020.
Phát triển các hoạt động của Ngành Xây dựng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính

05/08/2020

Ngày 24/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030.
Phát huy tính chủ động, trách nhiệm và tích cực trong hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường

29/07/2020

Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, trong những năm qua, Tổng cục Môi trường đã triển khai có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương, đa phương đã và kế hoạch hành đký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức..; nâng cao vai trò, vị thế tiếng nói của Việt Nam trên các diễn đàn trong khu vực và trên thế giới.
Kinh nghiệm một số quốc gia trong việc bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền

20/07/2020

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường (ÔNMT) biển do nguồn từ đất liền (LBS), các quốc gia và các tổ chức quốc tế đã xây dựng và thông qua nhiều cam kết quốc tế bắt buộc và không bắt buộc về mặt pháp lý ở toàn cầu và ở cấp khu vực.
Diễn biến chất lượng môi trường nước trên các lưu vực sông khu vực phía Bắc (3 đợt năm 2020)

16/07/2020

Theo Quyết định số 1309/QĐ-BTNMT ngày 26/4/2018 của Bộ TN&MT, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc có chức năng thực hiện các chương trình quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường quốc gia, chương trình quan trắc mang tính liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới, tại các điểm nóng, đặc thù, nhạy cảm về môi trường trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bước đầu đánh giá hiện trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại một số bãi biển Việt Nam

16/07/2020

Rác thải nhựa trên biển là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng và cấp bách nhất hiện nay.
Từ kinh nghiệm quốc tế, bài học lựa chọn tiêu chí công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho Việt N...

14/07/2020

Nghiên cứu một số nước có trình độ phát triển gần tương đương Việt Nam về lựa chọn tiêu chí công nghệ xử lý CTRSH để có những bài học kinh nghiệm khi triển khai ở nước ta là hết sức quan trọng.
Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất bia: Áp dụng trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

13/07/2020

Các nhà máy bia đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để cắt giảm lượng nước sử dụng và nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất; xử lý nước thải (XLNT) sản xuất bia hiệu quả; hướng tới mục tiêu tái sử dụng nguồn nước và năng lượng.
Góc nhìn cộng đồng về ô nhiễm không khí từ nguồn phát thải công nghiệp

12/06/2020

Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và Liên minh Phòng chống Bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Vành khuyên xanh về chủ đề ô nhiễm không khí (ONKK) và Tọa đàm “Mối quan tâm của cộng đồng về ONKK từ nguồn phát thải công nghiệp – Vấn đề mới nổi”.
Bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên...

12/06/2020

Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang (Khu DTSQ Kiên Giang) được UNESCO công nhận là khu DTSQ thế giới tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển diễn ra vào ngày 27/10/2006 ở Pari, với tổng diện tích hơn 1.118.105 ha (vùng lõi: 36.935 ha; vùng đệm: 172.578 ha; vùng chuyển tiếp: 978.591 ha).