Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/06/2022

Thông tin về công tác quản lý chất thải rắn tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên

26/03/2021

     Sau khi nhận được thông tin liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên, đặc biệt về bụi lò sau quá trình luyện thép, Tổng cục Môi trường đã nắm bắt thông tin, xác minh vụ việc.

    Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với bụi lò phát sinh từ quá trình luyện gang, thép của Công ty gang thép Thái Nguyên tại Quyết định số 300/QĐ-STNMT. Theo đó, hoạt động của Công ty có phát sinh bụi lò từ quá trình luyện gang thép của hai nhà máy là Chi nhánh Nhà máy luyện thép Lưu Xá và Chi nhánh Nhà máy luyện gang. Khối lượng bụi lò phát sinh từ công đoạn xử lý khí thải lò điện hồ quang (thu hồi bằng thiết bị lọc bụi túi vải) của Nhà máy luyện thép Lưu Xá trung bình khoảng 3.600 tấn/năm. Nhà máy đã thu gom, lưu giữ bụi lò tại bãi chứa bụi diện tích 1.900 m2 của Xí nghiệp năng lượng và kho chứa bụi diện tích 540 m2 của Nhà máy luyện gang. Năm 2020, Nhà máy phát sinh 2.581 tấn bụi lò, đã chuyển giao đi xử lý 1.507 tấn, lượng tồn đọng được lưu giữ tại các kho, bãi nêu trên. Còn khối lượng bụi phát sinh từ hoạt động của Nhà máy luyện gang (từ quá trình làm sạch khí lò cao để tái sử dụng làm nhiên liệu đốt) trung bình khoảng 4.800 tấn/năm. Nhà máy này được phép tự xử lý bụi lò cao theo Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cấp. Năm 2020, nhà máy đã tự xử lý 6.132 tấn bụi lò. Tuy nhiên, từ tháng 1/2021 đến nay, Nhà máy đã tạm dừng việc tự xử lý và đang có kế hoạch chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý; điều chỉnh đăng ký chủ nguồn thải. Lượng bụi này hiện được tập kết tại nhà kho diện tích 500 m2 và sân bãi ngoài trời có phủ bạt.

     Tổng cục Môi trường đã trao đổi với Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên quan điểm xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm nếu bị phát hiện đều được xử lý, đồng thời cũng sẽ yêu cầu doanh nghiệp khắc phục triệt để các vi phạm.

     Theo Quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, thẩm quyền cấp Sổ đăng chủ nguồn thải chất thải nguy hại và cơ quan tiếp nhận báo cáo định kỳ tình hình phát sinh, quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải là Sở TTN&MT địa phương. Dưới góc độ quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, các cơ quan trực thuộc Bộ (như Tổng cục Môi trường, Thanh tra Bộ) đã phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, các cơ quan liên quan của tỉnh Thái Nguyên để tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty.

An Bình

Ý kiến của bạn